יחידה לביטחון קהילתי

יחידה לביטחון קהילתי

מניעת אלימות, סמים, אלכוהול והתנהגות אנטי-חברתית

ביחידה לביטחון קהילתי פועלים: מנהל הרשות לביטחון קהילתי, רכזי מוגנות העוסקים בתחום ההסעות הבית ספריות ואלימות בתוך בי"ס, עו"ס קהילה העוסק/ת בתחומי מניעה וטיפול במקרים של אלימות, סמים ואלכוהול. מדריך איתור לטיפול ומניעה במקרים בהם יש צורך להתערב ולתת מענה לבני הנוער.

מטרת המחלקה: הרשות לביטחון קהילתי תפעל למניעה של אלימות, עבריינות והתנהגות אנטי-חברתית, וכן למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול.

פעולות המחלקה: הרשות לביטחון קהילתי תקיים ועדות יישוביות שמטרתן גיבוש יוזמות ותכניות מניעה, יצירת שיתופי פעולה בין מחלקות ואגפי המועצה ותחנת המשטרה. תייצר תמונה ביישובים של בעיות פשיעה, אלימות סמים ואלכוהול ומיפוי תופעות ואירועים הדורשים התייחסות.

 
 
להלן הנושאים בהם עוסקת היחידה:
  • תתמוך במנגנון חוסן קהילתי בשיתוף עם יחידת חוסן ומנגנוני תגובה לאירועים ויצירת רצף של מניעה וטיפול.
  • טיפול ושיקום עבור משתמשים ומכורים – הנגשת שירות לקהילה.
  • הכשרה ופיתוח מקצועי – לקהילה ולמדריכי הנוער ביישובים.
  • שיווק והסברה – להעברת מסרים.
  • שירות לאומי ואזרחי- תמיכה בתהליכי גיוס לקהילה.


תחומי פעולה:
חינוך (מוגנות בהסעות, מדריכי מוגנות בבית ספר, חינוך חברתי קהילתי והכשרת צוותים).
אכיפה (מערכים טכנולוגיים, שת"פ עם המשטרה ומחלקת ביטחון).
קהילה (סיירות הורים, מניעה והסברה להורים ולכלל הקהילה, קמפיינים יישוביים ושיווק, ימי עיון והכשרת אנשי מקצוע, שת"פ עם היחידה לפיתוח קהילתי).
טיפול ושיקום (שת"פ עם מחלקת רווחה, תהליכים בבנייה).
פנאי (נוער במרחב הציבורי, התערבות לנוער בסיכון).

  1. תגובה יישובית - בניית מנגנוני חוסן קהילתי ומנגנוני תגובה לאירועים קיצוניים שהתרחשו ביישובי המועצה: תחקור, יצירת מעני מניעה של תופעות דומות, תכנון תגובה /הסברה, גיוס תושבים, ועוד.
  2. יצירת רצף של מניעה, איתור, טיפול ושיקום במכורים ומיוצבים וכן בעוברי חוק בעבירות אלימות – היחידה לבטחון קהילתי עם גורמים נוספים במועצה, תבנה תמונת מצב יישובית של התמודדות עם צריכת סמים ואלכוהול וכן עם תופעות של אלימות. במסגרת זו ימופו השירותים הרלוונטיים והיקף מקבלי השירותים ויקודמו פעולות ותכניות המבטיחות רצף של מניעה ואיתור, טיפול ושיקום, בתיאום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים. היחידה לבטחון קהילתי, תסייע לשותפיהם בפיקוח של משרד החינוך בכינוס ועדת חינוך וגורמים רלוונטיים נוספים לתכנון רצף פעולות המניעה המכוונות לתלמידים.
  3. הכשרה ופיתוח מקצועי - כוח האדם המועסק על ידי הרשות המקומית במסגרת התכנית ישתתף לאורך השנה בפעולות הכשרה ולמידת עמיתים.
  4. שיווק והסברה - המועצה האזורית גולן תביא לידיעת הציבור תכניות נבחרות באמצעי התקשורת המקומיים והמועצה תפעל לפרסומם באמצעי התקשורת הארצית.
  5. שירות לאומי ואזרחי - המועצה תסייע בתהליכים של הכשרת והשמת מתנדבים במוקדי התנדבות ברחבי המועצה אזורית גולן הרלוונטיים לפעילות הרשות.