יחידה לתכנון אסטרטגי

יחידה לתכנון אסטרטגי


יחידת מטה מקצועית, המסייעת להנהלת ולמנהלי הרשות בגיבוש מדיניות ארוכת טווח על ידי ניתוח ועיבוד נתונים, הצגת מגמות ותרחישים, ואיתור סוגיות מרכזיות הצפויות לעלות על סדר היום.