פרויקטים חינוכיים

בית ספר ירוק

בית ספר ירוק
המועצה האזורית גולן מובילה יחד עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך, את תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק. מטרת התהליך היא להביא ליישום עקרונות פיתוח הקיימות בבתי הספר. ההסמכה מהווה הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספר, ומתווה דרך פעולה אפשרית לבתי ספר המעוניינים להתחיל פעילות סביבתית על בסיס מסגרות קיימות. המודל מבוסס על העקרונות של למידה על הסביבה, יישום אורח חיים מקיים בבית הספר, ופעילות תלמידים שמטרתה להביא לשינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה לסביבה. בית ספר שעומד בכל הקריטריונים זוכה להסמכה כ"בית ספר ירוק".
 
בית ספר ירוק מתמיד
בית ספר ירוק מתמיד נדרש לעמוד בקריטריונים רחבים יותר: עליו לעמוד בכל הקריטריונים במשך שנתיים לפחות, להפחית צריכה בכל המשאבים שהוגדרו ולהרחיב את הפעילות לכלל שכבות בית הספר. כלומר, החינוך הסביבתי בבית הספר מתמשך ומהווה חלק חשוב בשיח הבית ספרי והקהילתי.
בתי הספר הירוקים במועצה כיום, הם 'אביטל' ו'שורשים'. מצפה גולן הוא בית ספר "ירוק מתמיד", תואר שבו זכה בשנת תשע"ו והפך להיות הבית ספר הירוק המתמיד הראשון בגולן.
 
 
 
 

גן ירוק

גן ירוק
בגן ירוק באים לידי ביטוי כמה היבטים מרכזיים:
  1. קידום ערכים של מתן כבוד לזולת לטבע ולסביבה שבה אנו חיים, זיקה למקום ורצון לשמר, לשנות ולהשפיע על הסביבה.
  2. שיפור איכות החיים והאקלים החינוכי בגן.
  3. פיתוח מרחבים מגוונים במבנה הגן ובחצר, שמאפשרים אורח חיים מקיים, משחק ויצירה בחומרים טבעיים ובחומרים בשימוש חוזר.
  4. שיתוף הורים וקהילה במטרה לפתח מודעות ושינוי התנהגותי בתחומי הסביבה אצל המשפחות והקהילה, בשיתוף ילדי הגן.
גן ירוק מתמיד הוא שלב מתקדם של הסמכה, המוצע לגן שהוסמך כגן ירוק, והמשיך לעסוק בנושא שנתיים נוספות. גננות שהגישו בקשה להצטרף לתהליך הסמכה לגן ירוק מתמיד, נשאלו מה תרם להן התהליך באופן אישי, עם אילו קשיים התמודדו ומהם יתרונות התהליך עבורן.מרבית הגננות העידו, כי התהליך פתח אופקים חדשים והזדמנות לעסוק בתחום עניין מרתק ועדכני הרלוונטי לעבודתן בגן, והתורם לקשר עם ההורים. העיסוק בחינוך לקיימות הוביל לשינוי באורח החיים בגן ולשינוי בהתנהלות של כל אחת מהגננות גם בחייה הפרטיים.ממשוב הגננות עלה, כי מילוי הטפסים הצריך חשיבה ממוקדת וארגון תוכנית העבודה, תוך שילוב ערכי הקיימות ועשייה בפועל בעבודת הגן.
 

 

הולכים על נקי

הולכים ירוק
התכנית נולדה כמיזם משותף לרשות כנרת, רשות הטבע והגנים ולמועצה אזורית גולן, שבה התלמידים לומדים על הכנרת ואגן הניקוז שלה, על האתגרים שבשמירתה כאתר טבע לאומי, אזור נופש ועתודות המים של המדינה.
במהלך התכנית, התלמידים מבקרים במעבדה השטה, מכירים את החי במים ולומדים על עבודות הניטור שמלוות את השמירה על הכנרת. בהמשך התלמידים מטיילים לאורך חופיה ומקיימים מיזם משותף  יחד עם הקהילה במטרה לטפח את הכנרת ואת הקשר בינה לבין התלמידים והקהילה.
 
 
לצפייה בסרטון על התכנית

הגינה הקהילתית

גינה קהילתית
הגינון הקהילתי מקנה לכולנו יכולת לחבר בין הסביבה, ערכיה ויתרונותיה, לבין המודרניזציה. לא מקרה הוא שאלפי תושבים במדינת ישראל נסחפים בשנים אחרונות לפעילות בגינות קהילתיות. כמו פטריות אחר הגשם, צצות הגינות הקהילתיות ברחבי ישראל. אנו מוצאים אותן במרכזי הערים, בשכונות מצוקה, ביישוב הגליל הפורח ובישימון של ערי מדבר הנגב, במוסדות ציבוריים ובשטחים הפתוחים בעיר. יש בחיבור הפשוט הזה שלנו לאדמה דבר המקנה לנו תחושה טובה כיחידים וכחברה. פתאום שכנים שמעולם לא החליפו ביניהם מילה, יוצרים קשרים - קשישים לצד ילדים ומשפחות שלמות פונים "להתבשם" מריחה של האדמה. הגינות הופכות למקום שבו הטבע חוזר לעיר, שבו נבנית חברה וקהילה, שבו ילדים רוכשים ידע בסיסי, ומעל לכל: למתנ"ס שכונתי פתוח.
 
כיום קיימות גינות קהילתיות ב-13 מישובי הגולן: מבוא חמה, כפר חרוב, בני יהודה, גשור, נטור, יונתן, מעלה גמלא, אורטל, קדמת צבי, אניעם, עין זיוון, מרום גולן ושעל. הגינות זוכות לתמיכה המקצועית מהיחידה הסביבתית בתחום החקלאי, קהילתי וסביבתי ובמידת האפשר גם לתמיכה כלכלית.
סודן של הגינות הקהילתיות

פורשים כנף

פורשים כנף
פורשים כנף
התוכנית מורכבת מלמידה בכיתה ומפעילות בשמורת גמלא.
במהלך המפגשים בכיתה עורכים התלמידים הכרות ראשונה עם המושג הכללי "בעלי חיים בסכנת הכחדה" ובפרט עם חיות הארץ, הנשר ועופות דורסים נוספים. התלמידים ילמדו על הביולוגיה של הנשר, שמירת טבע בארץ ובגולן ויחוו הכרות עם רשות הטבע הגנים. התלמידים יכירו את מכשיר הטלמטריה דרכי תפעולו ואיסוף נתונים.
בפעילות בשמורה מסיירים התלמידים בשבילי השמורה בתחנות השונות העוסקות בסכנות השונות וגורמי הפגיעה בנשרים. כמו כן עוסקים התלמידים בנושאים הנוגעים לעונת הקינון והדגירה ועורכים תצפית משקפות על קן נשרים, ויפעילו מכשיר טלמטריה בשמורה.
התלמידים עוסקים בדרכים להתמודדות עם הסכנות, גורמי הפגיעה והשבה לטבע, בדגש על מגוון מינים בארץ ומה ביכולתם לעשות. החלק האחרון בתוכנית הוא הכנת הדרכה ליום הסברה לקהילת הגולן: הורים, תלמידים, וותיקי הגולן, ילדי גנים וכו'. התלמידים מכינים, בקבוצות, פעילות בתחנת הדרכה בהתאם לתוכנית שתיקבע במשותף.

שומרי הנחל

שומרי הנחל
פרויקט  חינוכי משותף לרשות כנרת רשות הטבע והגנים ומועצה אזורית גולן במהלכו תלמידים מאמצים מקטע נחל לומדים עליו מבינים את האיומים על סביבתו הטבעית, מטיילים לאורכו ולבסוף גם מקיימים מיזם למען השמירה על הנחל והטבע החי בו.
 

שביל הגולן

מטיילים בשביל
בנוסף למטיילים המגיעים אל השביל מרחבי הארץ, כל תלמידי הגולן לוקחים חלק בתוכנית חינוכית הנקראת "בשביל הגולן" ומועברת ע"י מרכז חינוך והסברה גולן של רשות טבע והגנים, בשיתוף עם מועצה אזורית גולן, המנהל לחינוך התיישבותי והמשרד להגנת הסביבה. מטרת התוכנית היא לחבר את ילדי ומתבגרי הגולן למקום בו הם חיים ולייחודיות שבו, וליצור חיבור מאחד בין הקהילה הגולנית. כל בית ספר בגולן מקבל מקטע שביל אותו הוא מאמץ, כאשר בתחילת התוכנית נערכת היכרות עם השביל, לאחר מכן התלמידים עוסקים בעשייה למען השביל, ובחלקה השלישי של התוכנית התלמידים מדריכים קבוצה קהילתית-גולנית במקטע השביל שלהם. האוכלוסיות המודרכות נעות מגני ילדים, בתי ספר יסודיים, חיילים, בתי ספר סמוכים או ותיקי הגולן. גם בתי הספר בכפרים הדרוזים משתתפים בתוכנית, ומארחים במקטעים שלהם את בתי הספר של המועצה האזורית גולן ולהפך.
 
הפרויקט המקסים הזה, שמציין השנה 10 שנים, לא מפסיק להתחדש ולהתאים עצמו לצרכי המטיילים. חניוני לילה חדשים נפתחים, מוצבים ברזי מים לשימוש המטיילים, וגם תושבי הגולן תורמים את חלקם- תושבים שגרים בסמוך לתוואי השביל משמשים כ"מלאכי שביל" ופותחים את ביתם לאירוח מטיילים, למקלחת חמה, לינה ואף ארוחה חמה. כך נחשפים המטיילים לאווירה הגולנית החמה והמיוחדת, כבונוס לנופים וחווית הטיול.