פרוטוקולים ועדה לאיכות הסביבה

פרוטוקולים ועדת איכות הסביבה

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
פרוטוקול וועדת איכות הסביבה מפגש 2 \ 2021

נושא – פיקוח ואכיפה סביבתית

יחידה סביבתית 09.06.21 להורדה - פרוטוקול וועדת איכות הסביבה מפגש 2 \ 2021
פרוטוקול וועדת איכות הסביבה מפגש 2 \ 2020 יחידה סביבתית 27.07.20 להורדה - פרוטוקול וועדת איכות הסביבה מפגש 2 \ 2020