גורמי רישוי


לחלק מגורמי הרישוי צורפו קישורים לאתר ולמפרטים אחידים. המפרט מכיל את כל דרישות הגורם מבעל העסק.
 
 
ועדה מקומית לתכנון ובניה – רעיה דוד
כתובת : מוא"ז גולן , שיאון, קצרין.
טלפון : 04-6969713
מייל : valtav@megolan.org.il


כיבוי אש – רמ"ד יוסי כהן
כתובת : שד' תל חי ת.ד. 270 ,קרית שמונה


הגנת הסביבה – דפנה ישראלי
כתובת : המלאכה 3, נצרת עילית.
טלפון(איבתיהל) : 04-6059131
מייל : RishuyTsafon@sviva.gov.il
קישור לאתר ולמפריטים אחידים


משטרת הגולן – אסף ויצמן
כתובת : שיאון, קצרין.

משרד הבריאות
דרום – ניסים דמרי
כתובת : אלחדיף 40, טבריה.
טלפון (אינה) : 6710300
מייל : mika.abu@zafon.health.gov.il
צפון – נגה סודאי
כתובת : צפת.
טלפון (רונית) : 6994212
מייל (רונית) : RonitL@zafon.health.gov.il

 
רישיון ייצרן – אינג' שלומי עזרן
כתובת : המלאכה 4, נצרת עילית.
טלפון (שרלי) : 04-6557807
מייל (שרלי) : Shirly.Oskar@zafon.health.gov.il
 
 

משרד החקלאות – שרון ליסקר
טלפון : 03-9688981
מייל : sharonl@moag.gov.il

 
קולחי גולן – רוני זיגלר
טלפון: 04-6851020
 

פסולת ומחזור – אסף מזור
טלפון: 050-7880507