עדכוני האגף

תכנית חינוכית בשביל הגולן מתקיימת מזה שנה תשיעית. התוכנית צמחה מתוך הצורך לחזק את זיקתם של נוער הגולן לזהות הגולנית שלהם. דרך הכרות עם השביל ואימוצו ע"י פעילויות ממשק והדרכה, תתחזק זיקתם של התלמידים ושל כלל הקהילה לשביל ולרמת הגולן. בתוכנית החינוכית “שביל הגולן” משתתפים השנה שבעה בתי השנה ספר על יסודיים מרחבי הגולן. כל בית ספר מאמץ מקטע אחר משביל הגולן, כשהכוונה היא ליצור גולן מחובר בו בתי הספר נפגשים בנקודות הממשק של המקטעים השכנים.
באולפנת גולן- קצרין החליטו השנה לשנות מעט את פורמט התכנית ולצאת לשלושה מקטעים שונים לאורך השביל, כדי להיחשף לכמה שיותר מהנוף הגאוגרפי והאנושי של הגולן. לאחר שיעור הכנה בכיתה יצאו הבנות ליום בסיור שהחל בפסגת הבנטל ועסק בייחודו של צפון הגולן מבחינה גאולוגית, במורדות ההר עסקו הבנות בהתיישבות באזור הזה, ענפי החקלאות ועמדו על ההבדלים בין צפון הרמה לדרומה. בסיור הבא יצאו הבנות לרכס החזקה. הסיור עסק בפריחה הסתווניות שהספיקו לתפוס בשיאה, למדו על החי והצומח של הגולן וקינחו בהכנת כדורי שוקולד בבריכת הג'ואייזה. הסיור הבא יתמקד בדרום רמת הגולן.
בית ספר נופי גולן, המאמץ את מקטע השביל בין אמפי גולן למצפה אופיר יצאו גם הם, לאחר שיעור הכנה, לסיור במקטע שלהם. לאורכו למדו את התוואי השביל לאורך הגולן ,באילו מקומות הוא עובר ואילו מקומות הוא מחמיץ ששווים ביקור. הסיור הבא תוכנן להיות יום עשייה בשמורת סוסיתא, אך בשל פגעי מזג האוויר כביש הגישה לאתר חסום, גם רגלית. אך פגעי מזג האוויר לא פסחו על אתרים אחרים והתלמידים יתגייסו לעזור בשיקומם.
גם באולפנת נוב יצאה תכנית שביל הגולן לדרך. הן ערכו בכיתה שיעור היכרות ובמהלכו התחרו בחידון הבוחן את הידע שלהן על הגולן ויצאו לסיור מהר הבנטל לבאב אל הוואה. בסיור הבא הן תצאנה לרכס החזקה.