חול"ם גולן

חולם גולן
אנו בגולן, התברכנו בסביבת חיים עשירה בפניני טבע כמו הנחלים, המעיינות, הרי הגעש, מישורי העשב הגדולים, היערות והפריחות המיוחדות, וכמובן במורשת היסטורית חשובה, מימי התנ"ך, דרך תקופת בית שני, תקופת המשנה והתלמוד, ראשית הציונות ועד מורשת הקרב וההתיישבות החדשה. מוא"ז גולן שמה לעצמה מטרה להפגיש את תלמיד בתי הספר עם העושר המצוי בגולן  ורואה בנכסי הגולן, בסביבה הגולנית "כיתת לימוד" עשירה ומגוונת.
חול"ם גולן הינה תוכנית חינוכית ששמה לעצמה מטרה לקדם  את הלמידה החוץ כיתתית. היא מהווה הזדמנות משמעותית להעשיר ולגוון את הלמידה עבור התלמידים. היא מזמנת מפגש בלתי אמצעי וחווייתי עם החומר הנלמד, וכן מאפשרת לתלמיד לשאול ולחקור על התופעות אותן הוא פוגש.

 

קידום למידה
יעדי התוכנית -
  • קידום למידה משמעותית בסביבות למידה מגוונות ובפדגוגיה של חקר ככלי למידה.
  • למידה ערכית חווייתית.
  • למידה המזמנת דיאלוג בין מורה לתלמיד ובין התלמידים לבין עצמם .
  • מטרה חברתית- יצירת מפגשים בין ילדי הגולן השייכים למגזרים שונים וגרים באזורים שונים של הגולן. 
  • העמקת הקשר לגולן - לנוף, למורשת, לאוכלוסיה.
פעולות הנעשות לקידום יעדי התוכנית:
  • שילוב סיורים לימודיים בתוכניות הלימודים השונות.
  • בניית תכנית לימודים ייחודית גולנית המשלבת למידה חוץ כיתתיים בשילוב משאבי הגולן, ובהלימה לנושאי הלימוד הרלוונטיים.
  • שילוב אמצעים מתוקשבים על מנת לגוון את דרכי הלימוד וליצירת אפשרות למפגשי למידה וירטואליים בין בתי הספר.
  • שילוב ימי שיא לכל שכבת גיל המהווים נדבך נוסף בתהליך למידה שכבתי- בית ספרי, לחיזוק הלכידות החברתית - גולנית.