הודעות ועדכונים

הנדון: נוהל העסקת עובדי חקלאות בגולן בתקופת הקורונה- נוהל מתעדכן

רקע:

 • לאורך תקופת משבר הקורונה, הוגדרה החקלאות כתחום חיוני והמשיכה לפעול כסדרה.
 • על רקע המשבר המתמשך אנו נכנסים לעונה בה מבוצעות במשקים עבודות הדורשות ידיים עובדות רבות (דילול, קטיף וכיו"ב).
 • על מנת לשמור על היישובים כאזור מבודד ונקי מהדבקות, נסגרו שערי היישובים ובוצעה בקרת כניסה. ליישובים הוכנסו עובדים חיוניים בלבד.
 • עסקי התיירות ככלל והצימרים בפרט חווים משבר כלכלי כמותו לא ידענו, וכרגע לא נראה אור בקצה המנהרה הנותן להם תקווה.

  המציאות בשגרה:
  אנו מבדילים במשקים בין 3 סוגי עובדים, הרלוונטיים לענייננו:

  1.עובדים זרים – הגרים דרך קבע ביישוב או בסמוך לו
  2.עובדי חיצוניים, "המגויסים" לטובת העונה ומגיעים לגור ביישוב לכל אורך תקופת העבודה
  3.קבוצות קבלניות/עובדים, המגיעים מבחוץ לצורך העבודה וחוזרים לביתם בסיום יום העבודה

  ההתמודדות עם וירוס הקורונה ביישובי הגולן, מגדירה לנו קונפליקט בעיקר עם שתי הקבוצות האחרונות.

  לטובת כך אנו ממליצים לגבי כל אחת מהקבוצות:

  1.עובדים שגרים ביישוב- בדגש על עובדים זרים:
  • ש להקפיד ולעדכן את העובדים הזרים בפרסומים המתעדכנים ולוודא שהם מעודכנים ופועלים בהתאם להנחיות.
  • בודה במשק נדרשת להתבצע לפי כללי התו הסגול- מדידת חום לעובדים/תצהיר שמילאו על מדידת חום עצמית. אין הגעה לעבודה עם תסמיני חום או מחלה כל שהיא

  • בודה עם מסכות ותוך שמירת מרחק ל 2 מטרים לפחות בין עובד לעובד.

  2.עובדים חיצוניים – המגיעים לגור ביישוב לתקופת העבודה
  • ל המעסיק לתשאל את העובד טרם הגעתו לישוב על רמת חשיפתו לחולי קורונה ובאשר לרמת הסיכון שלו.
  •  על העובד להימנע ככל האפשר מחוץ לשעות העבודה ממגע עם אנשים בישוב ב14 הימים ראשונים למגוריו בישוב. אין חובת בידוד במקרה זה אך אנו רואים בכך הליך מומלץ ונחוץ.
  • האחריות להתנהלות העובד בישוב היא על המעסיק, כולל מגורי העובד והתנהלותו בתוכם.
  • עבודה במשק נדרשת להתבצע לפי כללי התו הסגול- מדידת חום לעובדים/תצהיר שמילאו על מדידת חום עצמית. אין הגעה לעבודה עם תסמיני חום או מחלה כל שהיא
  עבודה עם מסכות ותוך שמירת מרחק ל 2 מטרים לפחות בין עובד לעובד.

  3.קבוצות קבלניות/עובדים, המגיעים מבחוץ לצורך העבודה וחוזרים לביתם בסיום יום העבודה:
  • הסעות עובדים מתקיימות תוך שמירת מרחק בין העובדים ובהתאם להנחיות.
  • קבוצות קבועות של עד 10, תוך שמירת מרחק 2 מטרים בין העובדים וחבישת מסיכה
  • עבודה במשק נדרשת להתבצע לפי כללי התו הסגול (על אף כי איננו מחייב את המשקים חוקית)- מדידת חום לעובדים/תצהיר שמילאו על מדידת חום עצמית. אין הגעה לעבודה עם תסמיני חום או מחלה כל שהיא
  • עבודה עם מסכות ותוך שמירת מרחק ל 2 מטרים לפחות בין עובד לעובד.
  • מומלץ לתשאל את העובדים/קבלן לגבי אופי ההתנהלות ורמת המוגנות בישוב שלהם ולהתנהל תוך כדי תשומת לב לתמונה המצטיירת.
  • לצערנו מעת לעת יש התפרצויות מגיפה בישובים שונים. יש לעקוב היטב בכלי התקשורת ולדובב את העובדים לגבי ההתפתחויות בישובם של העובדים. יציאת עובדים מישוב הנמצא בסגר מוחלט היא דבר לא מוחלט ולא ודאי (ללא קשר עד כמה חיוניים העובדים).
  הנחיות כלליות נוספות:

  א.העובדים אינם רשאים להיכנס ליישוב או להשתמש בשרותי היישוב למעט לצורכי עבודה.
  ב.בתי אריזה ועסקים חקלאיים הנמצאים פיזית בתוך היישוב – יש ליצור לעובדים "מרחב בטוח" בתוך העסק ע"מ למנוע כל הסתובבות ביישוב עצמו וכן לשמור על הנחיות משרד הבריאות והתו הסגול בתוך בית העסק.
  ג.שמירת הנוהל וקיומו של הנוהל ע"י העובדים ובעל העסק-באחריותו של בעל העסק (חקלאי).


  הנחיות התו הסגול:
  • חובת המעסיק לתשאול העובדים למצבם הרפואי- לא תותר כניסה עם חום מעל ° 38 או מגע קרוב עם חולה
  • אין קבלת קהל
  • אין ישיבות של יותר מ- 8אנשים (ובתנאי של 2מטרים מאדם לאדם)
  • אין התקהלויות בפינות קפה, ומטבחונים ואין אכילה משותפת
  • עבודה בצוותים קבועים והסעות בהרכבים קבועים
  • אין שימוש משותף בציוד משרדי
  • אם התגלה חולה במקום העבודה, מקום העבודה ייסגר עד לקבלת אישור משרד הבריאות
  • תעשייה, ייצור ושירותים יוכלו לשוב למתכונת עבודה של עד % 30 ממצבת כוח האדם או עד 10
  • עובדים, לפי הגבוה מביניהם. בעלי ה״תו הסגול״ יוכלו להעסיק היקפי כוח אדם גבוהים יותר
  • מינוי ממונה קורונה לשמירה על הכללים
  • הגיינה ניקיון וחיטוי כל קבועי זמן
  • לעטות מסיכות כל הזמן למעט כשנמצאים לבד בחדר
  • עבודה בחלל משותף (open )spaceתעשה עם מחיצות
  • עד 2אנשים בחדר של עד 20 מטר, או מספר גדול יותר אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שתמנע העברת רסס; בחדר מעל 20מ"ר- עד 5או יותר, במידה ויש מחיצה בין עובד לעובד
  • בעבודה מול ספקים ולקוחות, ימונו אנשים קבועים
  • שלטי הסברה עם הכללים
  • מילוי טופס קבלת אישור התו הסגול באתר המועצה לעסקים בעלי רישוי עסקב בלינק: http://www.golan.org.il/files/tavsagol.pdf את הטופס יש לשלוח במייל למח' רישוי עסקים r-asakim@megolan.org.il


  בברכה,

  חיים רוקח
  ראש המועצה