עדכון על פעילות ואי פעילות מוסדות החינוך השונים בגולן

עדכון על פעילות ואי פעילות מוסדות החינוך השונים בגולן

03/01/2021