אחת המורות שעתידה להתחיל ללמד בבית הספר החדש "מעלות הגולן" זוהתה כחולת קורונה

אחת המורות שעתידה להתחיל ללמד בבית הספר החדש "מעלות הגולן" זוהתה כחולת קורונה

 


הורי ותלמידי ביה"ס מעלות הגולן ותושבים יקרים,

הערב 25/08/2020 נודע לנו כי אחת המורות שעתידה להתחיל ללמד בבית הספר החדש "מעלות הגולן" זוהתה כחולת קורונה. המורה שהתה עם צוות החינוך בימי ההערכות שהתקיימו בימי ג'-ד', בשבוע שעבר. הצוות פעל בהתאם להנחיות, חבש מסכות אך שהה יחד שעות רבות. השהות הממושכת מייצרת חשש מחשיפה ולכן כל אנשי הצוות שהיו בימי הערכות התבקשו להיכנס לבידוד. הכניסה של הצוות לבידוד הייתה מידית, עוד טרם קבלת ההודעה ממשרד הבריאות, מתוך אחריות וחשיבה על כלל הצרכים.

משרד הבריאות קבע בעקבות התחקיר, כי על הצוות להיכנס ל-14 ימי בידוד מיום המגע האחרון עם המורה. כלומר, הצוות ישהה בבידוד עד יום ד' כולל (02.09.20) ואי לכך ובעקבות הצורך לסיים את ההכנות לקליטת הילדים שהיו אמורות להתבצע בימים אלו יפתחו הלימודים בבית הספר "מעלות הגולן" ב  06.09.20

מועצה אזורית גולן, באמצעות אגף חינוך, מרכז קהילתי גולן והיישובים, נערכים לתת מענה להפעלת הילדים במסגרות חלופיות, ביישובים. הודעה תצא בנפרד.
בנוסף, תבצע המועצה חיטוי במבנה ואף תשלח צוות שיסייע בהכנות, בשל לוחות הזמנים שנוצרו.

רפואה שלמה לכולם ושנת לימודים פורייה ובריאה,
בית הספר "מעלות הגולן" ומוא"ז גולן