הקצאת משאבים תקציבים ומה שביניהם

הקצאת משאבים תקציבים ומה שביניהם

31/08/2020
 

לאחר כשנתיים ללא תקציב ממשלה ואף עתה ללא תקציב שאושר, המועצות האזוריות, פועלות תחת תקציב של 1/12 מבסיס התקציב. תקציב זה נמוך משמעותית מהתקציב הרגיל שהיה נהוג בעבר.
מועצה אזורית גולן, פועלת בתוך סד תקציבי זה כבר תקופה ארוכה. לתוך קושי מתמשך זה, נוספה תקופת הקורונה, המעמיסה הוצאות חדשות.
כל הנ"ל, גרמו למועצה לתעדף חלוקת משאבים ולטפל בנושאים שלא תוקצבו מראש אך עומדים היום בראש מעיינינו.
אחד מהם הוא הגדלת ההשקעה בתחום החינוך.
במסגרת המתווה הקיים של משרד החינוך, תלמידי כיתה ה' עד י"ב, היו אמורים ללמוד רק בחלק מהימים. המועצה הבינה כי מצב זה אינו מאפשר יציאת הורים לעבודה, שימור שגרה חינוכית ומתן מענה נדרש לילדים בהיבט מוגנות ומוחזקות.
מועצה אזורית גולן, בחרה לתת עדיפות תקציבית למען השלמת הצרכים שאינם נענים במתווה החינוך, מתוך ראייה רחבה של כלל השיקוליהם ובראשם עתיד ילדינו ופרנסת המשפחות.
להחלטה זו-קיום חמישה ימי למידה, בבי"ס וביישוב, והפעלת מסגרות משלימות באמצעות החינוך החברתי קהילתי ביישובים, נדרש תקציב משמעותי.
המקורות התקציבים לפעילות זו, נשענים על תקציב המועצה הקיים ולכן ביצענו תיעדוף אל מול תחומים אחרים.
לדוגמא, מתחילת גל הקורונה הראשון, נסגרו גינות המשחקים ביישובים ולכן גם לא הותקנו רשתות הצללה בתחילת הקיץ הנוכחי. סגירת הגינות, שנעשתה בהוראת משרד הבריאות, נמשכה עד לפני כשבועיים.
התקנת הרשתות בשלב זה והורדתן בעוד כחודש וחצי, נאמדת במאות אלפי שקלים.
בעקבות המוזכר מעלה, בחרנו להטות תקציב זה לטובת מערכת החינוך, לטובת ילדינו ולכן בחרנו שלא להתקין הצללות בגינות המשחקים, השנה.
עמכם הסליחה.
עלינו להדגיש כי הפעלת מערכת החינוך, כולל המערכת המשלימה, המאפשרת שבוע לימודים מלא ובהמשך גם ימי לימודים ארוכים, יקרה ועלותה הכלכלית "נופלת" על הרשות-מוא"ז גולן.
המועצה תשקיע כל משאב אפשרי במערכת החינוך, על מנת לאפשר לילדינו מסגרת בת חמישה ימים ארוכים, בסיוע המרכז הקהילתי, היישובים ובתי הספר, תוך קיצוצים בתקציבים אחרים, על מנת לאפשר פעילות זו.
משקיעים בחינוך, משיגים תוצאות.
הפעלת שבוע לימודים מלא הוא מאמץ גולני חשוב.

חשוב ממ"ש מסכות, מרחק חברתי ושמירה על היגיינה ישמרו לנו על שגרת החיים!

יחד נצליח!

חיים רוקח
וצוות המועצה