אחת מנשות הצוות העובדת באשכול אביטל ובספרייה, זוהתה כחיובית לנגיף הקורונה.

אחת מנשות הצוות העובדת באשכול אביטל ובספרייה, זוהתה כחיובית לנגיף הקורונה.

 

הצוותים שפגשו את החולה, במועדים שונים, נכנסו לבידוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כל אחד/ת לכמות הימים הנדרשת והנגזת ממועד המפגש האחרון, עם החולה. כל מי שנדרש להיכנס לבידוד עודכן ונמצא בבידוד. אנו נערכים מחדש ונעדכן לגבי מועד חידוש הפעילות באשכול אביטל ובספרייה. רק בריאות!