חסימות צירים לשבוע: 6-10/09/2020

חסימות צירים לשבוע: 6-10/09/2020

 
 
 

 יום שני י"ח אלול- 07/09/2020 08:30-10:30, מקום החסימה - משולש קשת
יום רביעי כ' אלול- 09/09/2020 17:00-19:00, מקום החסימה - משולש קשת
 
החסימות נפתחות כל 20 דקות למעבר רכבים
 
מודה על שיתוף הפעולה.
 
אלי יוסף
מנהל מח' בטח