בעקבות העלייה הגדולה בתחלואה בגולן הוחלט על העברת עוד שכבות גיל ובתי ספר ללמידה מרחוק

בעקבות העלייה הגדולה בתחלואה בגולן הוחלט על העברת עוד שכבות גיל ובתי ספר ללמידה מרחוק

06/01/2021
בעיקר בבתי הספר בהם היישובים, מהם מגיעים התלמידים, סובלים משיעורי תחלואה גבוהים.