עדכון תחבורה ציבורית גולן

עדכון תחבורה ציבורית גולן

05/05/2021
שינוים החל מיום ראשון 09/05/2021 – בעקבות ריבוי חסימות של צומת סכך ושיבוש השירות לתושבים

 

•קו 55 הממשיך עד אלרום אחרי הכניסה לאודם ייסע דרך צומת יער אודם ולא דרך צומת סכך.


•קו 58 בחלופות היוצאות ומסיימות באודם יתחיל ויסיים באלרום ובדרך יכנס לאודם (דרך צומת יער אודם ולא דרך צומת סכך)


צפוי 10 דקות פער בזמן ההגעה: אודם- איחור ההגעה, אלרום- הקדמה בהגעה


נא להתעדכן ולבדוק לפני הנסיעה במוקד גולן או באפליקציות המידע השונות