התחבורה הציבורית בגולן (כולל קוי אגד השונים) חזרה ללוח זמנים מלא