לכבוד יום חגיגות האלף במתנת חיים, אנו גאים להציג חלק מתוך 22 אנשי החסד בגולן שתרמו כליה

לכבוד יום חגיגות האלף במתנת חיים, אנו גאים להציג חלק מתוך 22 אנשי החסד בגולן שתרמו כליה

05/04/2021
 

צילום מיכאל גלעדי