חלוקת תלושי מזון כחלק ממיזם ביטחון תזונתי

חלוקת תלושי מזון כחלק ממיזם ביטחון תזונתי

12/01/2021
 

 

משרד הפנים מבצע מיזם של חלוקת תלושי מזון למשפחות זכאיות.

במסגרת המיזם, יחולקו בשלוש פעימות כרטיסים נטענים לרכישת מזון ומוצרים חיוניים לאוכלוסיות העונות על תנאי הזכאות.

הכרטיסים יאפשרו לרכוש מזון ומוצרי בסיס חיוניים בנקודות מכירה ברחבי הארץ, כולל במכולות שכונתיות ועסקים קטנים שמוכרים מזון.

לא ניתן לרכוש בכרטיסים מוצרי טבק, חשמל ואלכוהול.שווי הכרטיס בכל אחת מהפעימות

 

 • 300 ש"ח לזכאי/ת.
 • 300 ש"ח נוספים לבן/בת הזוג שמתגורר/ת עם הזכאי/ת.
 • 225 ש"ח לכל אדם נוסף שמתגורר עם הזכאי/ת
  (זכאות זו רלוונטית רק למי שמקבלים מהרשות המקומית הנחה בארנונה בשיעור של מעל 70% בגין הכנסה נמוכה, או למי שעונים על תנאי הזכאות בהתאם למבחן הכנסות והגישו בקשה לקבלת כרטיסי המזון).
 • בכל מקרה, שווי הכרטיסים לזכאים ולמי שמתגוררים עמם לא יעלה על 2,400 ש"ח בכל פעימה.
 • הסכומים עשויים להשתנות בהתאם למגבלות התקציב.מועדי החלוקה


הפעימה הראשונה של חלוקת הכרטיסים תהיה בין ה-28.01.2021 ל-18.02.2021.
הפעימה השנייה של חלוקת הכרטיסים תהיה בין ה-25.02.2021 ל-18.03.2021.
הפעימה השלישית של חלוקת הכרטיסים תהיה בין ה-04.03.2021 ל-25.03.2021.
בכל פעימה הכרטיסים יוטענו בסכום הנוסף לזכאים.

 

 


מי זכאי?

 

 • המקבלים מהרשות המקומית הנחה בארנונה בשיעור של 70% ומעלה כאשר ההנחה ניתנת להם לפי סעיף "מבחן הכנסה" לנפש.
 • אזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה ומקבלים הנחה בארנונה בשיעור של 100%.

העומדים בתנאים אלו (סעיפים 1 או 2) יקבלו את תלושי המזון ללא צורך בהגשת בקשה!

 • מי שאינם רשומים במחלקות הגבייה של הרשויות המקומיות כזכאים להנחה בארנונה, והם בעלי הכנסות נמוכות הזכאות תיקבע על-פי הכנסתם החודשית הממוצעת ובהתאם למספר האנשים המתגוררים בנכס, כמפורט בטבלה:


* חישוב ממוצע ההכנסה החודשית
לשכירים החישוב ייעשה באחד משני האופנים הבאים, בהתאם לבקשתם:
- חישוב ממוצע ההכנסה החודשית (ברוטו) ב-3 החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר בשנת 2019 או בשנת 2020.
- חישוב ממוצע ההכנסה החודשית (ברוטו) ב-12 החודשים של שנת 2019 או שנת 2020.
לעצמאים הממוצע מחושב על פי הכנסתם החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידם, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר בשנת 2019 או בשנת 2020, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות נוספים שאינם כלולים בהודעת השומה.
* בסכום ההכנסה נכללים ההכנסות ברוטו של הזכאים להטבה ומי שמתגוררים עמם, כולל ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא.
* לינקים לפרטים נוספים אודות חישוב הזכאות:

שאלות ותשובות לרשויות המקומיות בנושא מיזם לביטחון תזונתי למשפחות מוחלשות

אמות מידה לחלוקה תווי מזון לפי סעיף 3ב(א2)(2)(ח) לחוק יסוד משק המדינה

 

 

 

הגשת בקשה לזכאות לקבלת תלושי מזון


מיועד רק עבור מי שאינו רשום כזכאי להנחה המתאימה בארנונה (לפי סעיפים 1 או 2 לעיל) או מי שהשתנו פרטיו. הזכאות תבחן על פי מבחן הכנסה כמפורט למטה

 • מי שאינם רשומים במחלקת הגבייה של הרשות המקומית כזכאים להנחה בארנונה והם בעלי הכנסה נמוכה המזכה בהנחה בשיעור של 70% ומעלה (ראו טבלת הכנסות לנפש), צריכים להגיש לרשות המקומית שהם רשומים בה במרשם האוכלוסין בקשה לקבלת כרטיסי המזון.
 • להגשת הבקשה יש למלא טופס בקשה ולשלוח אותו לכתובת מייל rechesh@megolan.org.il בצירוף כל האישורים הנדרשים.
 • הבקשה תיבחן על-ידי הרשות המקומית ומשרד הפנים.
 • יש להגיש את הבקשה פעם אחת בלבד והיא תהיה תקפה לכל הפעימות.
 • המועד האחרון להגשת הבקשות הוא ה-22.04.2021. זכאים שלא קיבלו את הכרטיסים במסגרת הפעימות, יקבלו אותם בתקופה שבין ה-20.05.2021 ל-10.06.2021. 
 • הגשת בקשה משמעה הסכמה להעברת המידע אודות זכאות, ככל שתמצא, למשרד הפנים באמצעות פורטל רשת שופרסל.

 

לפרטים:

טל': 04-6969755 04-6969759

דוא"ל: rechesh@megolan.org.il

 

 

בברכה,

רפי קלמנוביץ,

גזבר המועצה