מכתב פרידה מאלי מלכה

POD NOS
חזון הגולן
להיות חבל ארץ מועדף, שבו יכול אדם לבנות את ביתו ולממש את עצמו בקהילה רב גונית, שוחרת איכות ומסבירת פנים. קהילה שמקיימת חיים המושתתים על חירות, אחריות, יוזמה, צדק חברתי, זיקה למורשת ואהבת האדם, העם והארץ.                                                    
ליצור תנופת עשייה, פיתוח וקידום יזמויות תוך שמירה על ערכי הטבע והנוף, ויצירת סביבה שופעת אנושיות, פשטות ושלווה למען התושבים, המטיילים והדורות הבאים.
 
חזון ראש מועצה אזורית גולן
לפתח, לקדם ולמצב את הגולן כחבל ארץ התיישבותי מועדף, בעל כלכלה מפתחת ואיכותית, המתבססת על הנכסים האזוריים ובראשם, חקלאות עתירת ידע ותיירות כפרית עם מרחב אפשרויות לחופשה מלאת תוכן וחוויות, זאת תוך חיבור לחזון החברתי-כלכלי של אזור הגליל המזרחי. לבסס הנהגה וקהילה ערכית, יוזמת, בעלת חוסן, המחברת בין כל גווניה, לוקחת אחריות על חייה וסביבתה, פועלת לפיתוח וקידום יזמויות, תוך שמירה על ערכי הטבע, המורשת והנוף, למען התושבים, המטיילים והדורות הבאים.
 
תושבי גולן יקרים,
 
חזון הגולן וחזון ראש המועצה שנגזר מתוכו, עמדו אל מול עיני לאורך כל תקופת כהונתי כראש מועצה. אין אלה רק מילים, אלא אסטרטגיה מובילה, שממנה נגזרו יעדים ותכניות עבודה, לוח מטרות שהתווה את דרכי ואליו הופנו כל זמני ומשאביי.
עם תום 25 שנים בהם הגולן היה בראש מעייני, אם במאבק על שמירת ריבונות ישראל בגולן ואם כראש מועצה במשך שלוש קדנציות - אני מבקש לומר תודה על הזכות לעמוד בראש הקהילה – קהילה איכותית, יוזמת ולוקחת אחריות.
תודה על האמון לכל אורך הדרך, והשותפות בהעמקת שורשינו כאן בגולן.
תודה על השמירה המשותפת על ריבונות ישראל בגולן, ועל האחריות בשמירה על ערכי הטבע והנוף הייחודיים לחבל ארץ כל כך מיוחד, שזכינו לחיות בו, להקים את משפחותינו, לבנות קהילות ולעבד את האדמה הטובה, שהשיבה לנו באהבה גדולה.
תודה גדולה ומכל הלב לעובדי המועצה המקצוענים והמסורים: בזכותכם רעיונות  התממשו לכדי ביצוע וחזון הפך למציאות.
 
שלכם
אלי מלכה