פירות ההצלחה

מחקר שנערך על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה של משרד החינוך על שיטת "גוונים" בבית ספר "נופי גולן", מראה כי התכנית החינוכית פורצת הדרך מביאה לתוצאות חיוביות במדדי אקלים וסביבה פדגוגית
לאחר ארבע שנות פעילות, התכנית החינוכית "גוונים" של המועצות ובית ספר התיכון "נופי גולן" כבר מראה את התוצאות החיוביות
ממחקר בנושא "אקלים וסביבה פדגוגית", שבוצע על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה, במשרד החינוך, עולה כי התכנית מובילה למהפכה חינוכית בקרב תלמידי הגולן, בהשוואה לתלמידים בבתי ספר דומים בארץ. בכל היבט אפשרי, הביעו תלמידי תכנית "גוונים" שביעות רצון גבוהה יותר מהסביבה לימודית, החינוכית והחברתית. החודש הוצג המחקר ועקרונות השיטה החינוכית בפני מנכ"ל משרד החינוך וצוותו, שהגיעו לביקור בגולן.
התכנית מופעלת החל משנת הלימודים תשע"ה ומובילה חדשנות פדגוגית ביישום תפיסה הוליסטית של תהליכי הוראה למידה חינוך והערכה. מטרת התכנית "גוונים" היא לפרוץ את המרחב הכיתתי המסורתי והמוכר, מבחינה פדגוגית, צוותית ופיזית.
לתכנית כמה קווים מנחים, שבבסיסם ראיית התלמיד וצוות הלמידה כשלם רב-גוני:
  • העברת מרכז הכובד מההוראה ללמידה - הלמידה ב"גוונים" מורכבת מ-30% הנחיה של המורה ו-70% למידה פעילה של התלמידים, כמו שאילת שאלות, התנסות, למידה עצמאית וחשיבה ביקורתית. המהות היא פיתוח אחריות אישית ומוטיבציה פנימית ללמידה.
  • מסגרת ייחודית שפורצת את גבולות הכיתה - דרך הלמידה ב"גוונים" היא דינמית, גמישה ופורצת את גבולות הזמן והמקום המקובלים על "שיעור" ו"כיתה". הלמידה מתרחשת במסגרת של כיתה גדולה, עם צוות של מספר מורים המלווים אותה לאורך כל שעות היום, במרחב למידה מותאם, המאפשר למידה בקבוצות קטנות וגדולות, לפי צרכי ההוראה. 
  •  מערכת שעות הוליסטית - התלמידים והמורים נעים בין מרחבי למידה מגוונים ודינמיים. במקום שיעורים בודדים ומקריים בסדר היום, הלמידה מתרחשת ביחידות שלמות, מרווחות ומשמעותיות.
  • צוות ההוראה מתחומי דעת שונים - הצוות החינוכי עובד גם הוא כשלם, כאשר לכל אחד מומחיות ונקודות חוזק שונות. אנשי הצוות משלימים זה את זה, תוך למידה שיתופית של מורים עמיתים.
התכנית מיושמת בקרב מחצית התלמידים בכל שכבות הגיל בבית הספר, ט'-י"ב. מטרת המחקר היא ללמוד על השלכות התכנית על תלמידי "גוונים", בהיבטים שונים של האקלים והסביבה הפדגוגית. המידע שהתקבל יסייע למובילי "גוונים", מצד אחד ולמשרד חינוך, מצד שני, להמשיך ולהתאים את התכנית לצורכי התלמידים ואולי אף להרחיבה למערכת החינוך בכלל.
הדו"ח מציג דיווחים של תלמידי י'-י"א, המשתתפים בתכנית, בשורה של מדדים נבחרים, תוך השוואה לנתונים הכלל-ארציים בחטיבות עליונות בפיקוח הממלכתי, המשתייכות למדד חברתי כלכלי דומה.
במרבית המדדים שנבדקו במחקר, נמצאו הבדלים משמעותיים לטובת התלמידים המשתתפים ב"גוונים", בהשוואה לבתי ספר דומים ולתלמידים שאינם משתתפים בתכנית.
 
ביקור אצל תלמידי גוונים

ממצאים עיקריים

אקלים חינוכי: במדד "אקלים חינוכי", נמצאו הבדלים משמעותיים לטובת התלמידים המשתתפים ב"גוונים", בהשוואה לבתי ספר דומים ולתלמידים שאינם משתתפים בתכנית.
72% מתלמידי "גוונים" ציינו תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר, לעומת מדד ארצי של 68%.
78% מתלמידי "גוונים" דיווחו על יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה, לעומת ממוצע ארצי של 60%.
56% מתלמידי "גוונים" ציינו יחסי קרבה ואכפתיות בין המורים לתלמידים, לעומת ממוצע ארצי של 38%.
64% מתלמידי "גוונים" ציינו לחיוב את הסביבה הפיזית. לעומת %42 בממוצע הארצי.
סביבה פדגוגית: כמעט בכל ההיבטים שנבדקו, דיווחי התלמידים המשתתפים בתכנית "גוונים" גבוהים יותר בהשוואה לדיווחי התלמידים בבתי ספר דומים.
פרקטיקות הוראה ולמידה הערכה איכותית: 80% מתלמידי "גוונים" ציינו לחיוב לעומת 47% ארצי.
קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים: 67% מתלמידי "גוונים" ציינו לחיוב לעומת 48% ארצי.
תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה: 61% מתלמידי "גוונים" ציינו לחיוב, לעומת 40% ממוצע ארצי.
היבטים רגשיים ומוטיבציה בלמידה: מאמצי בית הספר לעידוד המוטיבציה והסקרנות אצל התלמידים: 75% מתלמיד "גוונים" ציינו לחיוב, לעומת 55% ממוצע ארצי.
מאמצי בית הספר לעידוד מעורבות חברתית ואזרחית: 87% מתלמידי "גוונים" דיווחו לחיוב, לעומת 68% ממוצע ארצי.
בית הספר כמכשיר לחיים: 52% מתלמידי "גוונים" ציינו לחיוב, לעומת 46% ממוצע ארצי.
חינוך חברתי ערכי, מאמצי בית הספר לקידום סובלנות כלפי האחר והשונה: 82% מתלמידי "גוונים" ציינו לחיוב, לעומת 71% ממוצע ארצי.
השתתפות בפעילויות פנאי חברה מנהיגות והתנדבות: 88% מתלמיד "גוונים" ציינו לחיוב, לעומת 65% ממוצע ארצי.
 
 מגדלור חינוכי ופדגוגי
רכזת תכנית "גוונים", הילי מרום: "יצאנו לדרך לפני ארבע שנים, בתכנית ניסיונית, חדשנית מבחינה פדגוגית ופיזית, עם צוות מורים שעשה לילות כימים על מנת לפתח תורה חינוכית חדשה, שתתאים למיומנויות הנדרשות מאדם בוגר במאה ה-21.
"מדי שנה, שיפרנו ודייקנו את התכנית, קלטנו צוותים נוספים ויחד עם התלמידים, המשכנו לגבש את התפיסה החינוכית של 'גוונים'. בכל שנה, הוספנו עוד שכבה לתכנית וכיום, יש לנו בבית הספר ארבע כיתות 'גוונים'. במהלך השנים האחרונות, אנחנו מארחים עשרות ביקורים של צוותי מורים, מנהלים, אנשי חינוך וסטודנטים, שבאים לשמוע ולהכיר את התכנית ולקבל השראה לשינוי פדגוגי במוסדות חינוך נוספים בארץ. הפכנו להיות מגדלור חינוכי ופדגוגי.
"הסקר שבוצע והמחקר המלווה של 'מכון שמיר למחקר' מלמדים אותנו על נקודות החוזק של התכנית, כמו על הנקודות שעוד יש לשפר. אנו שמחים לראות את המדדים החיוביים אשר מורים כי דרכנו נכונה וכי התלמידים שבעי רצון ומלאי מוטיבציה מהשיטה החינוכית. נמשיך להתקדם ולפתח את הסביבה החינוכית על פי עקרונות 'גוונים' גם בשנים הקרובות ואנו שמחים לראות כי בתי הספר היסודיים הופכים להיות 'גווני "גוונים', בצורה הייחודית להם". 
 

התאמות לעולם החדש

 
מנהל אגף החינוך, במועצה המקומית קצרין, צבי בודנהיימר: "העולם בו אנו חיים, בכלל ועולם התעסוקה, בפרט שינה את פניו, מעולם המהפכה התעשייתית לעולם מהפכת הידע. העולם עובד לפי פרויקטים ונדרשות מיומנויות אחרות - שיתוף פעולה, שאילת שאלות וחשיבה ביקורתית, יכולת להיות באי-ודאות, יצירתיות ועוד.
"בית הספר הישן התאים לעולם הישן, כשהידע נמצא אצל המורה ומה שחשוב הוא שהתלמיד ידע מה שנדרש. תכנית 'גוונים' היא פריצת הדרך לבית הספר המותאם לעולם החדש. התלמידים לומדים כצוות סביב פרויקטים, המורים משמשים יותר כמנחים וההערכה שלהם אינה ציון מספרי, אלא הערכה אישית מעצבת, תוך שיח בין המורה לתלמיד. העוצמה של 'גוונים' היא שבאומץ עשינו שינוי של 360 מעלות, שינוי הוליסטי. זה המקום לציין את המסירות של הצוות, שעובד עם ברק בעיניים, מעל ומעבר לשעות, כדי לדייק את העבודה".
 
חזית הקִדמה החינוכית
סגן ראש המועצה ומוביל תחום החינוך, פרופ' ירון דגן: "בכל העולם, וגם בישראל, יש הבנה שמערכת החינוך צריכה לעבור שינוי מהותי, שיתאים לעולם החדש, אשר בעשורים האחרונים עבר מהפכה דרמטית, בזכות היכולות המדהימות שהתפתחות המחשבים והתקשורת העמידו לרשותנו.
"בזכות אנשי חינוך מעולים ויצירתיים, שיש לנו בגולן, הצלחנו להתייצב עם תכנית 'גוונים' בחזית הקִדמה החינוכית בישראל. אנחנו עושים זאת באחריות רבה, תוך מחקר מלווה של הערכת התכנית, על ידי ד"ר עירית ששון וצוותה, מ'מכון שמיר למחקר'.
"השנה, מסיים המחזור הראשון ארבע שנים בתכנית, כאשר רוב בחינות הבגרות כבר מאחוריו. התוצאות של תלמידי 'גוונים' אינן נופלות מאלה של תלמידי המסלול המסורתי, דבר שלא ידענו להעריך במדויק, בתחילת הדרך. בנוסף לכך, לאחרונה פורסם דו"ח של מרכז המחקר מטעם משרד החינוך, אשר תואם את ממצאיה של ד"ר עירית ששון ומצביע על כך שכמעט בכל המדדים הנבדקים, להערכת בתי ספר תיכוניים בארץ, תלמידי 'גוונים' עולים באופן מובהק על הממוצע הארצי. אנחנו מבינים שהדרך נכונה והיצירתיות והתעוזה הגולנית הוכיחו את עצמן שוב. בהשראת תכנית 'גוונים' התיכונית, יורדת המהפכה הפדגוגית גם לבתי הספר היסודיים. כל בית ספר לקח את רוח ועקרונות 'גוונים' ויישם תכניות בית-ספריות ייחודיות - 'גווני "גוונים'. 
"ילדי הגולן, ביסודי ובתיכון, זוכים להתחנך בשיטות פדגוגיות פורצות דרך, בזכות אנשי חינוך מחויבים ויצירתיים, שפועמת בהם רוח ההתחדשות. את המנגינה הנהדרת הזאת אנחנו נמשיך, תוך שיפור מתמיד ומחקר מלווה".