מידע והמלצות

איך לסייע לתלמידים עם בעיות קשב בהתמודדות עם הלמידה בזום?

איך לסייע לתלמידים עם בעיות קשב בהתמודדות עם הלמידה בזום?

                                                                                                                                     16/09/2020

אגף יעוץ וטיפול, מועצה אזורית גולן

עוד מידע על ישובי הגולן

מבודדים? מה עושים עם כביסה, אשפה ויתר העניינים.

מבודדים? מה עושים עם כביסה, אשפה ויתר העניינים.

                                                                                                                                     16/09/2020

עוד מידע על ישובי הגולן