מידע על הטענות תלמידים

מדי 25 לחודש נשלחת לאוטובוסים של אשכול גולן, רשימת טעינה ירוקה המורכבת מרשימת מספרי כרטיסי הרב-קו
של  התלמידים הזכאים בצירוף החוזה הרלוונטי עבור כל תלמיד. כאשר התלמיד מצמיד את הכרטיס למכונת הכרטוס,
הוא מקבל פתק המעיד על טעינת החוזה. מי שלא מזהה הטענה מתבקש לפנות אלינו באופן מיידי 046851028 / 04-6851003.
תלמיד ללא חוזה ייאלץ לשלם על הנסיעה.