חברה כלכלית גולן

שבשבות רוח
החברה הכלכלית ליישובי הגולן הוקמה בשנת 2000 כזרוע ביצועית של המועצה האזורית.
החברה שותפה לביצוע היעדים שהוגדרו על ידי המועצה, בהם אכלוס ההרחבות הקהילתיות ביישובי גולן, הפיכת הגולן לפארק תיירות ונופש מרכזי בישראל, הפעלת אשכול תחבורה ציבורית גולן וחיזוק מקורות התעסוקה והפרנסה במסגרת העשור הכלכלי.
 
הרחבות קהילתיות ותשתיות לנחלות
החברה עוסקת בביצוע תשתיות ציבוריות בהרחבות יישובי הגולן, בשלבים שונים של תכנון וביצוע בשיתוף אגף ההנדסה. החכ"ל, מחלקת הקליטה של המועצה והחטיבה להתיישבות מנהלות את קמפיין הפרסום והשיווק של ההרחבות ביישובים.
 
תעסוקה וקידום יזמויות
 • הפעלת מרכז תעסוקה גולן וליווי יזמויות חדשות.
 • בניית מבנים למגורים זמניים בישובים.
 • הפעלת מתחם תיירות וואסט, קידומו ושיווקו.
 • תפעול מרכז היזמויות בחספין.
 • תכנון והקמה של מבנה תעשייה עבור יזמים באזור תעשייה בני יהודה.
 • תפעול וקידום אזור תעשייה בני יהודה והאזורים הסמוכים.
תחבורה ציבורית
החברה הכלכלית מפעילה את מערך התחבורה הציבורית בגולן המבצעת כ 300 נסיעות מדי יום, מסיעה מעל  750,000נוסעים מדי שנה ושותפה בהפעלת מוקד טלפוני גולן 3254 *.
 
אנרגיות מתחדשות
 • ליווי הפעלת מתקן הביוגז לטיפול בפסולת חקלאית ואורגנית ביתית במיצר.
 • ליווי הקמת חוות רוח בשיתוף היישובים ויזם בעמק הבכא.
 • ליווי הקמת חוות רוח בשיתוף היישובים וחברת אנלייט בעמק קונייטרה ובאזור פארס.
הפעלת אתרים ציבוריים
פארק הירדן, בריכות השחייה הציבוריות, אמפי גולן ופארק וולקני הר אביטל.
 
חזון החברה הכלכלית
 • להיות הגוף המוביל את הפיתוח הכלכלי בגולן תוך יצירת מקורות הכנסה שיאפשרו לה עצמאות כלכלית.
 • להוביל את הפיתוח מקורות תעסוקה ופרנסה לרווחת תושבי האזור.
 • לשמש כזרוע ביצועית של המועצה האזורית לשיפור איכות החיים של התושבים תוך הקשבה לצרכיהם.
 • לבצע כל אלו תוך שמירה מתמשכת על האיזון שבין צרכי הפיתוח לבין שימור האופי המיוחד של המרחב בגולן.