נייר

עיתונים ומגזינים, נייר לבן לסוגיו, ספרים, חוברות, קרטונים דקים המשמשים לאריזת מצרכי מזון – כגון אריזות דגני בוקר, עוגיות, תה, גליל נייר טואלט ועוד.
לאן נשליך?
אל המיכלים הכחולים בפינת המחזור היישובית.