פסולת בנין

חומרים או שיירי חומרים, המשמשים לבניה חדשה, שיפוץ או שינויים של בנין, שיירי הריסה של בנין, אדמה, ערימות אדמה, אבנים, סלעים.
כמות גדולה: ביצוע ומימון הפינוי – באחריות התושב.
כמות קטנה: המועצה תספק פתרון איסוף (בתשלום מסובסד) לאיסוף פסולת בניין שאינה עולה על חמישה שקי באלות ארוזים. לצורך זה יש לתאם פינוי באמצעות מוקד המועצה.
פסולת הבנין תועבר אל אתר מורשה לקליטת פסולת בנין.