חידוש רשיון עסק

תוקף רישיון העסק נקבע בהתאם לסוג פריט הרישוי, וזאת בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס''א 2000. לקראת סוף תוקף הרישיון, תעביר הרשות לרישוי עסקים פניות לגורמי הרישוי למתן חוות דעת לחידוש הרישיון אשר יתנו אישורם להארכת תוקף הרישיון או שיודיעו לבעל העסק ורשות הרישוי מהם התנאים והדרישות לאישור הרישיון. תהליך חידוש הרישיון. במידה והתקבלה חוות דעת שלילית מאחד מגורמי הרישוי, תודיע הרשות לרישוי עסקים לבעל העסק, כי רישיון העסק לא יחודש מהסיבות שיפורטו על מנת שיתקן את הליקויים בהקדם.
במידה וכל גורמי האישור אישרו את החידוש ושולמה אגרה - יונפק חידוש רישיון לעסק.
במידה ואחד מגורמי הרישוי או יותר החליט על מתן היתר זמני (ואין גורם אחר שדחה את החידוש) או במקרה שאחד מגורמי הרישוי או יותר לא נתן את חוות דעתו במסגרת הזמן הקבועה בחוק - יונפק היתר זמני, כאשר תוקף ההיתר יקבע בהתאם לתקופה הקצרה ביותר שניתנה ע''י אחד מהגורמים או יותר, וזאת בהתאם לחוק.הערה: תקופת ההיתר הזמני תחשב כחלק מתקופת הרישיון.
במידה ואחד מגורמי הרישוי או יותר דחו את החידוש - יישלח לבעל העסק מכתב בו מודיעה הרשות לרישוי עסקים, כי לא יחודש רישיון העסק. 
ערעור - בפני בעל העסק אפשרות להגיש ערער על הגוף הדוחה באמצעות עתירה מנהלית או, לחילופין, לערער על הגוף הדוחה באמצעות רשות הרישוי - תוך 30 יום מקבלת מכתב הדחייה.