הגשת בקשה לרישיון עסק

הבריכה בכפר חרוב
בעלי עסקים יקרים אנו מודים לכם על שבחרתם להקים עסק בגולן ומאחלים לכם בהצלחה. במטרה לזרז את תהליך הוצאת הרישיון המבוקש על ידכם, מצורפות הנחיות הנחיות להגשת בקשה. אנא קראו בעיון את ההנחיות ופעלו לפיהן.​
מידע מוקדם:
 
הגשת מסמכים ואישורים:
חוזה שכירות/ אישור בעלות על הנכס
אישור הישוב
 
לאחר קבלת הבקשה בצירוף המסמכים הנלווים ותשלום אגרת הרישוי, ימסרו הפניות לגורמי הרישוי ונותני האישורים השונים, למחלקה המוניציפאלית וליחידה סביבתית לפי העניין.
עסקים בהם תידרש תכנית בטיחות בעת הגשת הבקשה או חידוש רישיון העסק:
 • בריכות שחיה
 • גני אירועים/אולמות שמחה/דיסקוטק
 • בתי מלון
 • מפעלי ייצור
 • מחסני חומ"ס
 • אירועים תחת כיפת השמים

אירועים המוניים/תחת כיפת השמיים

אירועים בתוך הישובים, כמו חגים וימי זיכרון עד 500 איש, יהיו פטורים מרישיון עסק. על בעל האירוע לעדכן את משטרת הגולן, מד"א ושירותי הכבאות. אירועים בהם יופיעו אומנים חיצוניים ו/או ימכרו כרטיסים יהיו חייבים  בקבלת רישיון עסק. 
המבקש לקיים אירוע תחת כיפת השמיים יגיש תכנית אירוע הכוללת: מפת מקום האירוע ובה מסומנים מקום ומספר תאי שירותים, מי שתיה, במה והגברה, וכל מבנה ו/או אלמנט המוקם לצורך האירוע, תאריכים ושעות קיום האירוע, מספר המשתתפים הצפוי, מידע לגבי סוג האירוע, האם יהיו באירוע דוכני מזון, האם ימכרו בו משקאות משכרים, וכל מידע רלוונטי נוסף להבהרת הפעילות המתוכננת.
 
מפיק\ מנהל האירוע יחתום על תנאים למניעת רעש באירוע תחת כיפת השמים:
 • ניתן יהיה להפעיל מערכת הגברה באירועים ציבוריים רק עד שעה 23:00 וזאת רק במידה והפעלת המערכת אושרה מראש ובכתב על ידי הרשות. 
 • איסור על הפעלת זיקוקין, נפצים וכדומה. ההפעלה מותרת אך ורק: במרחק של לפחות 1000 מטר מאזור מגורים ובין השעות 07:00 – 22:00 באישור ובליווי יועץ בטיחות.
 • תכנון אקוסטי מפורט שיוגש למחלקת רישוי עסקים בחתימת יועץ אקוסטי.
 •  בדיקת סאונד ע"י מומחה טרם האירוע ובמהלכו.
 • בדיקת נדידת עוצמת הרעש לישובים הקרובים תבוצע ע"י  נציג הפקה וקצין משטרה כל מספר שעות שיקבע ע"י המועצה במהלך האירוע.
 •  הפעלת מוקד לתלונות על רעש במהלך האירוע.
 • התחייבות היזם לעמידה בכל ההתחייבויות הנ"ל.
 • הפקדת ערבות בנקאית בסכום שיקבע ע"י יועץ משפטי של המועצה.
שעות פתיחה וסגירה של עסקים
האמור מתייחס לעסקים הנמצאים בתוך הישובים או הסמוכים לבתי מגורים, להוציא עסקים הפועלים באזורי התעשייה, מתחמי תיירות או בפאתי הישובים במרחק רב מהבתים. ראש רשות הרישוי  יהיה רשאי, במקרים מסוימים, לאשר חריגה מהוראות אלו.
בריכות שחיה ציבורית 8:00 – 23:00
חנויות מכל הסוגים 6:00 – 21:00
מחסנים מכל הסוגים 7:00 - 18:00
מפעלים 7:00 – 18:00   
בתי מלאכה לתעשייה קלה 8:00 – 17:00
מסעדות בתי קפה 9:00 – 23:00   
גני אירועים אולמות שמחה 9:00 – 24:00   
דיסקוטקים / פאבים 11:00 – 23:00
         
                            
מכירת משקאות משכרים בכפוף להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 ותתאפשר רק במקום בו קיימים שירותים.
 
 
התיאור דלעיל הינו תמצית מהאמור בתקנות ואינו בא במקומם. יתכן ובמקרים מסוימים ידרשו פרטים נוספים בהתאם לעניין.
 
 אגרות :  אגרת רישוי בסך 324 ₪ . האגרה מתעדכנת בצמוד למדד המחירים.
 
בדיקת סטטוס רישוי עסק :
 
 
 לעסקים קטנים ששטחם עד 100 מ"ר ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם אינו עולה על 25 מ"ר, יש להגיש: טופס 34 + תצהיר חתום ע"י עורך דין.
 
במידה ולעסק נקבעה חובת רישוי לפי חיקוק אחר יש להמציא את אישור הרשות שנקבעה באותו חיקוק.(משרד התחבורה, מנהל הגז במשרד התמ”ת, משרד התרבות והספורט וכו’).במידה והעסק דורש מתקן למניעת זרימה חוזרת (מז”ח) יש להביא אישור ממתקין מוסמך או פטור מלשכת הבריאות המחוזית.
במידה ובידך חוות דעת מקדמית, יש לצרפה לבקשה.