רישוי עסקים

קבלת קהל במשרדי רישוי עסקים ומתן שרותי משרד הפנים מתקיימת במועצה בכל ימות השבוע בתיאום מראש בלבד
 במייל: r-asakim@megolan.org.il או בטלפון : 04-6969706
 

קוביה הולנדית
המועצה רואה בעסקים שבתחומה, קטר צמיחה לפיתוח הגולן ומעניקה חשיבות גדולה לסיוע בכל הנדרש במסגרת החוק תוך אכיפה יעילה ויישום המדיניות בשטח. השגת איזון בין האינטרסים של היזמים ובין מדיניות המועצה בנוגע לסדר הציבורי.
מחלקת עסקים  מופקדת על יישומו של חוק רישוי עסקים  התשע''ב 2013, ואמונה על הוצאת רישוי לכל העסקים הטעונים רישוי מכוח חוק זה.
 
הגשת בקשה לרישיון עסק
 
בעלי עסקים יקרים אנו מודים לכם על שבחרתם להקים עסק בגולן ומאחלים לכם בהצלחה. במטרה לזרז את תהליך הוצאת הרישיון המבוקש על ידכם, מצורפות הנחיות הנחיות להגשת בקשה. אנא קראו בעיון את ההנחיות ופעלו לפיהן.​
על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות) וגם הדרישות של "רשות הרישוי" - במקרה זה מועצה אזורית גולן. תוכן
בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.

​באחריות בעל העסק לקרוא את האמור ולבחון אלו מהדרישות רלוונטיות לגבי עסקו ולקיימן.
 
למידע נוסף על אגף