למידה חוץ כיתתית

למידה חוץ כיתתית
העולם שמחוץ לכיתת הלימוד מזמן מגוון תופעות לחוות, להתפעל, לחקור. למידה חוץ-כיתתית (בתוך חצר בית הספר ומחוצה לו) מתרחשת מחוץ לגבולות חדר הכיתה בסביבה המזמנת תהליך למידה טבעי מתוך התנסות ישירה של הלומדים עם אובייקט או תופעה. הלמידה במקום שבו מתרחשות התופעות מזמנת ללומדים הזדמנויות בעלות ערך מוסף להתנסויותיהם. חקר גינת פרחי בר, מעקב אחר מגוון המינים באזור שלנו, תצפיות על ציפורים, ניטור מקווי מים, אלה ועוד הם העולם שמזדמן לנו מחוץ לכיתת הלימוד.