קצינת ביקור סדיר

תחומי אחריות ריכוז טיפול בפרט ומניעת נשירה

מניעת נשירה:
 
  1. קיום ועדות התמדה בכל מסגרות הלימוד בהם לומדים תלמידי הגולן, לאיתור ומניעת נשירה של תלמידים.
  2. טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים: ביקורי בית, פגישות בבתי הספר.
  3. ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת. (קשר עם הורים, תלמיד, בתי הספר).
  4. הפניית תלמידים שאותרו ויש צורך בטיפול ליחידת המתבגרים. (קשר עם עו"סיות, משפחה, תלמיד)
 
חינוך מיוחד:
  1. השתתפות בוועדות שילוב, איתור תלמידים שהינם בסיכון לחינוך מיוחד.
  2. אחריות על ועדות השמה, ישיבה בוועדות טרום השמה. ליווי התהליך מול ההורים.
  3. קשר שוטף עם מסגרות חינוך מיוחד בעניינים חינוכיים וטכניים. (תפקוד התלמיד, הסעות, ליווי)
  4. שיבוץ מלוות בהסעה לתלמידי חינוך מיוחד.
  5. שיבוץ מלוות אישיות לתלמידים הזכאים מתוקף שילוב לסיוע צמוד.
 
טיפול מהלב
רכזת טיפול בפרט - יהודית זלצמן, 04-6969731  \ 050-7477799
ליצירת קשר: kbs@megolan.org.il