סדנה לפיתוח אפליקציות

כיצד ניתן להעצים תלמידים ולשלב בינם לבין אקדמיה, טכנולוגיה ושאר מיומנויות המאה ה21 ? - מצמיחים את קבוצת "נאמני המחשב" מבתי הספר היסודיים בגולן באמצעות ימי למידה ב"מתחם העתיד" שבמכללת אוהלו.בשבוע שעבר, ארבעים תלמידים מארבעה בתי ספר בגולן חוו את פלאי הטכנולוגיה. בליווי רכזות התקשוב, למדו כיצד לפתח אפליקציות שיוכלו לשרת את הלמידה בביה"ס , להעשירה ולהפכה לחווייתית יותר. בשלב הראשון הכירו התלמידים את הפלטפורמה שנבחרה ולאחר מכן התחילו להתנסות בעצמם בפיתוח אפליקציה על נושא שהם בחרו. התלמידים חוו יום לימודים מיוחד המשלב חוויה, למידה, ואתגר. התלמידים נחשפו לחדשנות טכנולוגית, בהובלת בהובלת מדריכים של 'אופק' מרכזי מצויינות. התלמידים נענו בהתלהבות לאתגר ובדרך לפיתוח האפליקציה צלחו בהצלחה את מכשול השפה, שכן הכל נכתב באנגלית. במפגש הבא יפתחו התלמידים אפליקציה על נושא שיבחרו מתוך תוכניות הלימודים שלהם.
 
המפגש במתחם העתיד הינו חלק מפעילות שנתית המתקיימת בבתי הספר, בהובלת מנהלת תקשוב אזורית, מוניקה פוליאק ורכזי התקשוב הבית ספריים. במהלך השנה נפגשים התלמידים ועוברים הכשרה לתפקידם כתומכי תקשוב בית ספריים ומפעילי טכנולוגיית תקשוב בכיתות. בתפקידם זה הם נותנים מענה בזמן אמת לתלמידים ומורים על פי צורך, מסייעים ומובילים פעילויות בתחום זה לכלל תלמידי ביה"ס.
תודה למכללת אוהלו שאירחו אותנו במתחם העתיד, לד"ר יפעת  לינדר מנהלת גליליום למירב שיינס מנהלת אופק-מרכזי מצויינות אשכול גליל מזרחי ולמדריכים, דודי אורלב ושאלתיאל יעיש, על תכנון היום והדרכתו, למנהלי בתי הספר ולרכזי התקשוב על שיתוף הפעולה ואחרונים חביבים לתלמידים המקסימים שחוו יום בו השמים הם הגבול.
 
מוניקה פוליאק, עדנה אלאור