חברת קדישא

פטירת בן משפחה מלווה בכאב וצער עמוק. חברת קדישא רמת הגולן משתתפת בצער המשפחה ומשתדלת לבוא לקראת המשפחות בכל הליך הקבורה. להלן מידע מתומצת אשר יאפשר לכם לארגן את הלוויה:
 
סידור רשיון קבורה
חברה קדישא אינה רשאית לקבור נפטר ללא רישיון קבורה ועל כן על המשפחה לדאוג לרישיון
כאשר הפטירה אירעה בבית חולים, בני המשפחה צריכים לגשת למשרד קבלת החולים בבית החולים ולקבל מהם את רישיון הקבורה.
כאשר הפטירה אירעה בבית / בבית אבות, רישיון הקבורה יונפק ע"י מדור רישיונות קבורה במשרד הבריאות המחוזי (רח' אלחדיף 40 טבריה / רח' החלוץ 100 צפת) על בני המשפחה לגשת למדור רישיונות קבורה עם המסמכים הבאים: 1.תעודת זהות של הנפטר.
 2.הודעת הפטירה מאת הרופא שקבע את המוות.
3.אישור חתום ע"י קצין המשטרה על כך שאין למשטרת ישראל התנגדות להוצאת רישיון קבורה. 
 
העברת הנפטר לבית העלמין / חדר קירור
חברה קדישא מחויבת בהעברת הנפטר לקבורה ללא תשלום במידה והנפטר נמצא בתחום טיפולה של החברה (תחום הרשות המקומית) בשעות העבודה.
להלן מועדי שעות העבודה וקבלת קהל במשרדינו:
ימים א' – ה' 8:00-17:00
יום ו' וערבי חג 8:00-13:00
העברת הנפטר לקבורה ביום הלוויה נעשית בכל שעות היממה ללא תשלום.
העברת הנפטר לבית העלמין / חדר קירור לפני יום הלוויה נעשית בשעות העבודה ללא תשלום.
העברת הנפטר לפני יום ההלוויה לשמירה בקירור לאחר שעות העבודה כרוכה בתשלום, חברה קדישא תגבה תשלום לפי תעריף המוסד לביטוח לאומי.
לאתר ביטוח הלאומי בנושאי קבורה לחצו כאן.
 
טיפול בסידורי הקבורה
לצורך תיאום מקום הקבורה ומועד ההלוויה מוטל על המשפחה או נציג מטעמה. לשם כך עליכם ליצור קשר עם מזכיר המועצה בסלולרי מס' 050-5757552
 
באחריות חברה קדישא לתת את השירותים הבאים ללא תשלום:
חלקת קבר .
כריית הקבר + כיסוי הקבר.
טהרת הנפטר + תכריכים רגילים.
שירותי לוויה הכוללים: חזן וצוות. קבורה.
תושב ישראל שנפטר בחו"ל ונקבר במקום מגוריו בישראל. (ובתנאי שהינו מוכר בביטוח לאומי כתושב) 
דברי ההסבר המובאים כאן הינם כלליים ומתומצתים, בכדי לקבל הסבר מלא ומפורט ניתן לפנות למשרדי המועצה הדתית אזורית גולן 04-6850590