קהילה לומדת

פעילות:
הנחיית מורים - מתוך תפיסה שהדבר הנכון הוא להקנות את הידע בתחום תרבות ישראל לאנשי החינוך ולא להשאירו לבעלי ידע חיצוניים, בחרה המועצה לעבוד עם תוכנית בארי של מכון הרטמן, אשר מנחה את המורים ע"פ תוכנית הלימודים של משרד החינוך.

בד בבד, אנו מקיימים פעילויות ופרויקטים בבתי הספר אשר מקנים לילדים עולם רחב של חוויות ומושגים מתוך מורשתם היהודית והגולנית: "מסע גולני" עם דגש על זהות יהודית גולנית לתלמידי כתות ח', לימודי אזרחות משותפים לכתות י"ב, מפגשים בין גני ילדים, וימי שיא משותפים לכתות ו', תיקון שבועות בבית ספר אביטל ועוד.
בד בבד, אנו מקיימים פעילויות ופרויקטים בבתי הספר אשר מקנים לילדים עולם רחב של חוויות ומושגים מתוך מורשתם היהודית והגולנית: "מסע גולני" עם דגש על זהות יהודית גולנית לתלמידי כתות ח', לימודי אזרחות משותפים לכתות י"ב, מפגשים בין גני ילדים, וימי שיא משותפים לכתות ו', תיקון שבועות בבית ספר אביטל ועוד.בד בבד, אנו מקיימים פעילויות ופרויקטים בבתי הספר אשר מקנים לילדים עולם רחב של חוויות ומושגים מתוך מורשתם היהודית והגולנית: "מסע גולני" עם דגש על זהות יהודית גולנית לתלמידי כתות ח', לימודי אזרחות משותפים לכתות י"ב, מפגשים בין גני ילדים, וימי שיא משותפים לכתות ו', תיקון שבועות בבית ספר אביטל ועוד.