קורס מעגלי תרבות - מחזור ב'

הרציונל

מובילי תרבות
תפקיד רכזי התרבות במועצה אזורית גולן הוא תפקיד רב משמעות ופלטפרומה לשינוי חברתי משמעותי ביישובים ובמועצה כולה. לאור הצלחתו של קורס מובילי התרבות בשנה הקודמת, החליט מרכז קהילתי גולן להמשיך ולפתח את מעגלי התרבות בגולן ולבסס את הפלטפורמה המאפשרת למידה ופיתוח ידע מקצועי במעגל רכזי התרבות כמו גם הכרות מעמיקה ופיתוח קשרי עמיתים ולמידת עמיתים בין רכזי התרבות ביישובים השונים.
קורס ההכשרה והפיתוח יבנה השנה בשילובם של משתתפי מחזור א' ויאפשר למשתתפים להעמיק את הידע המקצועי בכל התחומים הנוגעים לחיי רכז התרבות בקהילה, תוך התבוננות על חשיבות הקהילה והתייחסות לתפקיד רכז התרבות וועדת התרבות כסוכני שינוי חברתי בקהילה.
הקורס יועבר באופן סדנאי וחוויתי המאפשר למידה מתוך חוויה ומהווה מודלינג ליצירת למידה חוויתית גם בתוך היישובים עצמם בעתיד.
מחלקת התרבות של מרכז קהילתי גולן היא מחלקה בת שנתיים וחצי ועל אף גילה הצעיר היא מחלקה בעלת חשיבות גדולה למועצה כולה ויצרה מהפכה תרבותית בגולן בזמן הקצר בו היא קיימת תוך הכשרת הון אנושי לסוגיית התרבות בקהילת וקהילות הגולן ודרך תיכלול כל התרבות הגולנית בשולחן תרבות ראשותי בו מתקיימת שותפות עם מרכז צעירים, מחלקת ותיקים, מחלקת תיירות, חברה כלכלית, ספריות , אשכולות, מרכז עיינות, תחום אומנויות הבמה ועוד.
מחלקת תרבות ומנהלת המחלקה- גליה מצא, רואה לנכון לקדם את תחום התרבות דרך פיתוח הון אנושי עם זיקה לנושא התרבות תוך חיזוק הקשרים הארגוניים והקהילתיים בין הישובים למחלקת התרבות. קורס ההכשרה ידגיש ויקדם פיתוח שותפות אמיתית ועל פיתוח ההון האנושי ביישובי הגולן תוך מימוש הערכים הנבחרים הבאים:

ערכים מובילים

קהילתיות, מנהיגות תושבים, חדשנות, מעורבות חברתית, יצרנות, שותפות, מקצועיות, יזמות, שקיפות, משמעותיות, תחושת שייכות, מחויבות.

מטרות הקורס:
 1. פיתוח הון אנושי מנהיגותי סביב נושא התרבות ביישובי הגולן
  • פיתוח מקצועי והעצמה של רכזי התרבות ביישובי מועצה אזורית גולן
  • מתן כלים מקצועיים לעשייה תרבותית בקהילה
  • הבנת ולמידת ממ"ש בקהילה (משמעותיות, מחייבות שייכות) ככלי לעשייה והעצמה קהילתית
 2. חיזוק רמת הקהילתיות בקהילות הגולן
  • ביסוס התפיסה "תרבות בונה קהילה בונה תרבות"
  • הכרות עם עולם מאפייני הקהילה
  • מתן כלים להקמה, הפעלה ושימור וועדת תרבות בקהילה
 3. יצירת קפיצת מדרגה משמעותית בתחום התרבות בגולן
  • קידום שותפויות ביישובים ובין היישובים.
  • פיתוח מסורת אזורית בעשייה התרבותית
  • הנגשת משאבים לפיתוח וקידום התרבות בישובים
 4. הקמת "סיירת תרבות" אזורית גולנית
  • תהליך ההעצמה קבוצתית סביב נושא התרבות בגולן
  • בנייה משותפת של קבוצת מובילי תרבות בגולן
  • שימור סטינג מקצועי להעצמת הקבוצה תוך כדי עשייה
 5. יצירת ערוצי קשר פתוחים בין קהילות הגולן למחלקת תרבות
  • חיזוק הקשר בין היישוב למרכז קהילתי גולן בכלל ובנושא תרבות בפרט.
  • ביסוס מבנה ארגוני חדש של מרכז קהילתי גולן
  • יצירת נראות מקצועית למחלקת תרבות בפרט ולמרכז הקהילתי בכלל.
  • קידום ופיתוח תפיסה של שותפות עם קהילות הגולן בנושא תרבות
  • הנגשת מיידע בנושא תרבות ליישוב דרך רכז התרבות (קולות קוראים)

מבנה הקורס

טיול ילדים
 1. כל חלק בקורס יתקיים על בסיס שלושה עוגני למידה:
  האפיק התיאורטי - מתודולוגיה, מושגי יסוד ועקרונות תיאורטיים.
  האפיק היישומי - Learning By Doing- למידת מושגים וכלים מתוך התהליך דרך עיבוד ומשוב לתהליכים המתרחשים בשטח ובתוך קבוצת העמיתים.
  האפיק החוויתי - למידה מתוך ה-modeling בקבוצה ודרך החוויה וההתנסות כמשתתפים תוך רכישת כלים ליישום החוויות בתפקיד רכזי התרבות ביישובים.
 2. סטינג קבוע:
  17:15 – התכנסות
  17:30- תחילת פעילות וסבב פתיחה
  18:15 תוכן מרכזי
  19:30 הפסקת אוכל מפנקת
  20:00 למידת עמיתים.
  20:45 סבב סיכום
  21:00 סיום
 3. סילבוס למפגשים:
  1. מפגש פתיחה - הגדרת הסטינג, כללי המסגרת והתפיסה הארגונית של הקורס, הצגת פרוייקט הסיום
  תוכן מרכזי: הגדרת ותפיסת תפקיד רכז התרבות ביישוב
  2. תרבות בונה קהילה-
  תוכן מרכזי: תפיסות של שינוי חברתי דרך תרבות- למידה חוץ ופנים ארגונית
  3. מפגש משותף למחזור א' ומחזור ב'- ניהול מתנדבים
  תוכן מרכזי: ניהול ושימור מתנדבי תרבות, הקמת וועדת תרבות, תפיסת תפקיד המתנדב, ממ"ש ככלי לשימור מתנדבים, כיצד הופכים את הקהילה למשאב ואיך רותמים קהילה שלא רוצה?
  4. שיווק ופרסום תרבותי
  תוכן מרכזי: שיווק ופרסום של אירועי תרבות במהלך השנה, גיוס הקהילה לאירועי תרבות.
  5. מיפוי קהילה ככלי לבניית תרבות בקהילה
  תוכן מרכזי: מודלים למיפוי קהילה, חשיבות המיפוי ותהליכי מיפוי נכונים, יצירת קונספט תרבות על בסיס מדדי השפעה.
  6. מפגש משותף למחזור א' ולמחזור ב'- כלים מקצועיים להפקת אירועים. תוכן מרכזי: כלים מקצועיים להפקת אירועים
  7. לוח השנה היהודי המתחדש
  תוכן מרכזי: תכנון והפעלת חגים בלוח השנה היהודי - נטע ממרכז עיינות.
  8. תקשורת ושיתופי פעולה בקהילה
  תוכן מרכזי: סדנת תקשורת בין אישית (סגנונות תקשורת או סדנה אחרת בנושא), שיתופי פעולה כמנוע קהילתי. יצירת והנעת מעגלים לשת"פ: יישוב, תת אזור, מועצה אזורית, אזור הצפון הקרוב, אזור הצפון.
  9. מפגש משותף למחזור א' ולמחזור ב'- רב דוריות בקהילה
  תוכן מרכזי: התאמה למאפייני קהלי יעד שונים תוך יצירת מפגש רב דורי מקדם, התייחסות לרב דוריות כרב תרבותיות
  10. מפגש סיום- מפגש חגיגי, חלוקת תעודות , הצגת פרוייקטים, משוב מסכם.

  במהלך השנה ישתלבו בוגרי קורס מחזור א' בהעברת תכנים, בהנחיה ובפיתוח של תכנים עבור מעגל מובילי תרבות. המבנה הזה הוא סיכום כל מה שדיברנו עליו בסיכומים, מצד אחד לחסוך במשאבים ומהצד השני ליצור קבוצה תהליכית, משמעותית לשני המחזורים.

  מנחה: אלה שלומקוביץ, תושבת הגולן, מנחת קבוצות, מנחת הורים וצוותי חינוך, ומנחת קורס מובילי תרבות מחזור א'. אלה מביאה איתה ניסיון עשיר בתחומי החינוך, התרבות והקהילה, ועבדה עם עשרות ארגונים ביניהם: צה"ל, עמותות שונות, תנועות נוער, משרד החינוך ובתי ספר בכל רחבי הארץ.
  עלות הקורס :1600 ₪, עלות מסובסדת לתושבי הגולן: 800 ₪