אשכול אביטל (צפון הגולן)

מתנס אביטל
האשכול הצפוני של מרכז קהילתי גולן – נותן מענה ל 12 יישובי צפון הגולן מנווה-אטיב ועד חד-נס. האשכול מציע פעילות פנאי וחוגים לילדים, מבוגרים וגיל רך עם דגש רב על היציאה לישובים. בנוסף יהיו קורסים והכשרות מקצועיות, סדנאות, טורנירים ישוביים, ליגות, אירועי תרבות ואירועים קהילתיים.
האשכול שם דגש על פיתוח שיתופי הפעולה עם מחלקות המרכז הקהילתי ועם הישובי צפון הגולן, תוך חשיבה על היבטים קהילתיים, חברתיים ואיגום המשאבים.

מתחם משותף "אביטל"
האשכול נמצא בתוך מתחם חינוכי קהילתי "אביטל" – בית הספר, ספריית המרכז הקהילתי ואשכול אביטל.
מתחם אביטל רואה את עצמו כמרחב חינוכי קהילתי בתוך מערכת החינוך ומחוצה לו.
תל"ן – במסגרת שיתופי הפעולה המרכז הקהילתי ובית הספר מציעים 'תוכנית לימודים נוספת' במהלך יום הלימודים להעשרה והתמקצעות בתחומי הפנאי.
בנוסף מתקיימים שיתופי פעולה הכוללים אירועי תרבות בשיתוף הספרייה, טקס זיכרון אזורי ליום השואה והגבורה, הפנינג אביב תוצרת מקומית ועוד...

גיל רך
אשכול אביטל שם לו למטרה להגדיל את האפשרויות, להתמקצע ולפתח את פעילות הגיל הרך, הן דרך פעילות האשכול והן דרך הפעילות וחוגי החוץ. התוכנית השנתית תיבנה בשיתוף פורום רכזי החינוך של יישובי צפון הגולן.

תרבות
סדרת הצגות הילדים "רגעי קסם" יוצאת להופיע ביישובי האשכול בשיתוף פעולה מהנה ומוצלח מאוד.
אנו מאמינים בפיתוח שיתופי הפעולה עם כלל היישובים ונשמח מאוד לפעול יחד, בהיבט הקהילתי, החברתי ואיגום המשאבים. לאורך השנה אנו מקיימים פעילויות תרבות מגוונות ביישובי השלוחה בשיתוף פעולה עם מחלקת תרבות. גם בתחום התרבות התוכנית השנתית תיבנה בשיתוף עם רכזי התרבות של היישובים.

צוות האשכול לשירותכם:
אסף שגב 0544812200 asaf.mkgolan@gmail.com
 רכז ספורט : 
חיים אלמוזנינו : 0544491197


משרדי אשכול אביטל
מזל פריג' - טל' 6960169, 04-6964371, פקס: 6961582 office_matnas@merom-golan.org.il