צעירים

צעירים נהנים
מרכז צעירים אמון על הובלת תחום הצעירים במועצה, בדגש על אוכלוסיית חיילים בשירות חובה, חיילים משוחררים, צעירים שסיימו שירות לאומי אזרחי וסטודנטים. המרכז עובד בשיתוף פעולה עם אגף צעירים במרכז המועצות האזוריות, המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, המשרד לשוויון חברתי, היחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון, קרן גרוס וגורמים נוספים. בנוסף, מרכז הצעירים פועל למען הענקת מלגות לסטודנטים באמצעות שיתוף פעולה עם ממחלקת מלגות במפעל הפיס ומלגת פר"ח, קיום קורסי פסיכומטרי מוזלים, מתן ייעוץ פרטני בתחומי ההשכלה והתעסוקה ופתיחת סדנאות שונות אשר יתרמו ויקנו כלים להתמודדות עם התנהלות כלכלית בחיי היום יום ועוד. במקביל עוסק המרכז בליווי, פיתוח תכנים, מתן כלים וקיום אירועים בתחום הצעירים ליישובי הגולן המעוניינים בכך באמצעות הקמת ועדות צעירים ביישובם אשר ידאגו לרווחת הצעירים והחיילים ויתרמו לתחושת שייכות של הצעירים כלפי הישוב בו הם גרים וכלפי הגולן.