פיתוח קהילתי

מנהלי קהילות
המחלקה לפיתוח קהילתי פועלת בכל יישובי הגולן כגוף מקצועי בתחום הקהילה וייעודה לסייע לקהילות להיות במיטבן.
המחלקה ביצעה קפיצת מדרגה משמעותית בשנים האחרונות בהון האנושי שלה, בתפיסת העבודה ובהגדרת התפקיד ואופן יישומו בשטח.

תחומי פעילות המחלקה:

קהילת מיצר
א. ייעוץ קהילתי - חיזוק הקהילתיות מסייעת לישובים לשמור על זהותם ולכידותם החברתית- גאוות יחידה, עזרה הדדית ותחושת שייכות, משמעותיות ומחויבות אצל כלל חבריה. המחלקה מלווה תהליכים חברתיים ואסטרטגיים בישובים ותהליכי מיתוג ובינוי קהילה.
ב. שותפות - עידוד השותפות בין יישובי המועצה והמערכת האזורית.
ג. קידום מקצועיות- בקרב הנהגות הישובים ובעלי תפקידים.  המחלקה מכשירה את בעלי התפקידים והנהגות הישובים במתכונת אישית, יישובית, אשכולית (אשכול ישובים) ואזורית. במסגרת זו מתקיימים פורומים קבועים, הכשרות וכנסים בנושאי קהילה ובנושאים המעסיקים את המנהיגות בישובים.
מדי שנה מתבצע מיפוי קהילתי מקצועי ומתקיימות הכשרות להנהלות בישובים על פי אתגרי הקהילה הייחודיים שזוהו ולאור זאת נבנות תכניות עבודה יישוביות שנתית ורב שנתית.
קורס מובילי קהילות- המחלקה מובילה קורס הכשרה ייחודי למנהיגות העתיד של הגולן. הקורס אינטנסיבי ומקצועי ומכוון להכשרת פעילים קהילתיים מהישובים להובלה קהילתית.
ד. התאמה ארגונית- המבנה הארגוני של הישוב כמאפשר משמעות. המחלקה מסייעת לקהילות לעבור את תהליכי השינוי הכרוכים בהתרחבות הישובים. באמצעות תהליכים ארגוניים- קהילתיים לעדכון התשתית הארגונית לטובת שיפור שירותים והתאמתם לאתגרים הקהילתיים.
ה. קליטה ואקלום-  צמיחה דמוגרפית נמצאת בבסיס חוסנן של הקהילות,  עם זאת, ההתרחבות המבורכת הינה שינוי מתמשך הדורש טיפול מושכל ורגיש. בכדי לשמר ולחדש את פני הקהילות ולחזק את הלכידות החברתית המחלקה מדריכה את צוותי הקליטה והאקלום בישובים. התפיסה המקצועית מכוונת לעבודה בשלושה מישורים: מישור הנקלטים, הקהילה הקולטת והאזור.
ו. כלכלה וקהילה- פיתוח תחום כלכלת הקהילה לאור חזון העשור הכלכלי בגולן.
המחלקה עובדת במודל של אשכולות גיאוגרפיים - צפון, מרכז ודרום הגולן. החלוקה הגאוגרפית המאפשרת פיתוח של ידע לוקאלי, למידת עמיתים ויצירת שיתופי פעולה בין היישובים לקידום אינטרסים משותפים.

ניהול המשאב האנושי

קהילת מיצר
במפגש שקיימנו בנושא ניהול המשאב האנושי ב31.12  נגענו בנקודות מרכזיות של הוראות החוק בכל הנוגע להעסקת עובדים במגזר הפרטי.
השתתפו במפגש מנהלי קהילות ומנהלי מע' חינוך בישובים שהעלו שאלות וסוגיות בניהול כ"א ביישוב.
כמו כן, עלה נושא שימור העובדים והתחרות בין הישובים על כ"א בחינוך,
המסר העיקרי- עבדו מקצועי ותנו לעובדים מעטפת יציבה המציירת להם אופק התפתחותי ונותנת להם תחושת משמעותיות ושייכות למערכת החינוך ולקהילה.
 
תודה למח' משאבי אנוש- אביטל שדה, מירי מנחם ורזינה על הובלת המפגש.
ולשותפים שלנו במרכז הקהילתי- אביטל קוטלרוב מנהלת משאבי אנוש.