תחנת חקר

מיזם "גליליום" לטיפוח מצוינות במדעים מקים במכון שמיר למחקר תחנת חקר לנוער בתחום החקלאות והסביבה. המטרה: הקניית מיומנויות חקר לילדי ומורי הגולן
 
קידום העיסוק בחקלאות עתירת-ידע לא יישאר נחלתם הבלעדית של חוקרים וחקלאים, אלא יחל להיטמע גם במערכות החינוך. זאת, בזכות הקמה של תחנת חקר לנוער בתחום חקלאות וסביבה, במכון שמיר למחקר (המכון לחקר הגולן), בקצרין. תחנת החקר מוקמת במסגרת מיזם "גליליום" לטיפוח מצוינות במדעים בגליל מזרחי על ידי אשכול גליל מזרחי, שבראשו עומד אלי מלכה. 
מנהלת מיזם "גליליום", יפעת לינדר: "זהו מיזם אזורי שייחודו הוא ביצירת מערכת תמיכה משמעותית למערכות החינוך בתחום המדעים והטכנולוגיה והמבוססת על נכסים וחוזקות של האזור - מוסדות אקדמיים, מכוני מחקר וגורמי תעשייה.
"לשם כך, מוקמות חמש תחנות חקר באזור, הפועלות במגוון תחומים ומטרתן לשמש כמרכז מחקרי ולימודי לתלמידים ומורים למדעים במערכות החינוך ולסטודנטים. כל תחנה מתמקדת בתחום ייחודי ותאפשר לתלמידים לבצע מחקרים בתשתיות מחקר מתקדמות".
מנהל מכון שמיר למחקר, פרופ' משה ראובני: "תחנת החקר שמוקמת בגולן תעסוק בתחומי מדעי הסביבה, חקלאות וטבע ותהיה תחת החסות של מכון שמיר למחקר. המכון יהווה חוליה מרכזית בהקניית מיומנויות חקר לילדי ומורי הגולן. מרכז החקר לנוער יפעל במכון ויכלול חממה ומעבדה סמוכה, שימוקמו ליד המכון. במתחם יתקיימו פעילויות המיועדות לתלמידים מגיל גן ועד פרחי הוראה ומורים. הפעילות הלימודית בתחנת החקר תורכב מפעילויות חד-יומיות ועד לפעילויות ממושכות. חוקרי המכון מתחום החקלאות והסביבה מפתחים נושאים למחקר ולפעילויות לימודיות בשיתוף מלא עם אנשי הפדגוגיה של 'גליליום'".
 
מטרת המיזם היא להנגיש ידע של חוקרים ומומחים למערכת החינוך - גם למורים וגם לתלמידים, לבנות תשתית שתאפשר התנסות מעשית במיומנויות חקר במדעי הטבע והסביבה ובמדעי החברה והגדלה ניכרת במספר תלמידי התיכון המונחים בכתיבת עבודות גמר בהיקף של חמש יחידות לימוד. התנסות זו עשויה להשפיע על התפתחותם העתידית כסטודנטים במוסדות אקדמיים.
 
עקרון הפעלת מרכז החקר לנוער בגולן - הנושא המרכזי סביבו תבוצע פעילות הוא תגובת צמחים ומיקרואורגניזמים להשפעות סביבה. לצורך כך, תוקם חממה עם מערכות מבוקרות טמפרטורה, אור, דשן, מים, מליחות והרכב המיקרואוגניזמים בקרקע ובאגנים ירוקים, המדמים בתי גידול לחים, שיאפשרו ביצוע ניסויים שונים בנושאים אלה.
 
התלמידים יבצעו תרגילי חקר וידגימו תופעות ייחודיות לצמחים במערכות משוכללות שלא קיימות בבתי ספר. בנוסף, ישותפו תלמידים במחקר פעיל של חוקרים במכון. כך יתרום החוקר למערכת החינוך וגם להשתתפות תלמיד במחקר אמיתי יש תרומה גדולה, העמקה והעשרה בתחומי ידע.
מנהלת תיכון "נופי גולן", טליה הטפקה: "אני מברכת על שיתופי הפעולה בין הגורמים וגאה להיות חלק מתנופת העשייה החינוכית והאקדמית. אני רואה בכך חשיבות גדולה והזדמנות נהדרת לחינוך ולהוראה לתלמידי הגולן, בכלל ולתלמידי 'נופי גולן', בפרט. אני מאמינה שזו תהיה קפיצת מדרגה מקצועית ופדגוגית ללימודי המדעים בבית הספר וללימודי המגמות המדעיות".