המרכז לחקלאות עתירת ידע

חזון המועצה
במסגרת היעד האסטרטגי של המועצה לפיתוח כלכלי ובשילוב עם תכנית הקליטה ל 750 נחלות חדשות, המשתלבת עם התכנית האזורית בגליל המזרחי, מקדמת המועצה הקמה של מרכז לפיתוח חקלאות עתירת ידע. "אנו מסתכלים קדימה ומתחברים למגמות עולמיות של מזון עלית ותזונה מקדמת בריאות ומותאמת גנטיקה ולהבנה שהחקלאות עשויה להיות עוגן כלכלי לפיתוח האזור כולו", אומר אלי מלכה, ראש המועצה ויו"ר פורום רשויות גליל מזרחי. "התכנית הלאומית לפיתוח חברתי כלכלי של הגליל המזרחי מתבססת על הרעיון המרכזי הזה ומשלבת בין הפוטנציאל החקלאי שיש בגולן לבין המחקר המתקדם בגליל המזרחי ולאפשרויות הפיתוח הכלכלי מהשילוב שנוצר בין השניים. בחודשים אלה אנו עוסקים ביצירת התשתית לתכנית הגדולה הזו שתחולל שינוי משמעותי באזור – פיתוח כלכלת ידע בגליל, בתחומי מדעי החיים והסביבה, הרחבת המו"פ החקלאי והתאמתו לרעיון המרכזי תוך הובלת פיתוחים חקלאיים מתקדמים ופורצי דרך, על בסיס צרכי השוק העולמי. הקמת מכון מחקר לאומי למזון בגליל המזרחי, העתקת חלקים נבחרים של מכון וולקני, הקמת שלוש חממות - חממת חקלאות עתירת ידע בגולן, חממת מזון מרפא בקריית שמונה וחממת כרמים ויין ברמת דלתון, שייצרו הזדמנויות תעסוקה בתחומים אלו עד להקמת חברות הזנק ובהמשך חברות יצרניות, כאשר החזון הוא להפוך את אזור הגליל מזרחי והגולן למוביל במדינת ישראל ובעולם בקידום מחקר ופיתוח עסקי בתחום המזון הרפואי."
אלי מלכה, ראש המועצה הטיל את המשימה על החברה הכלכלית גולן, בשיתוף עם ועדה חקלאית גולן ובהובלה של סגן ראש המועצה, אורי קלנר. היעד שנקבע הוא תיכלול וקידום חקלאות מתקדמת וחדשנית בגולן. בימים אלה שוקד צוות היגוי על גיבוש הפרוגרמה להקמת חברה כלכלית לחקלאות עתירת ידע, חברת בת של מועצה אזורית גולן. צוות ההיגוי כלל את מנהל החברה הכלכלית גולן, אמיר יגאל, חוקרים צעירים מהגולן ביניהם ד"ר ליאור רובינוביץ מכנף, ד"ר עומר קריין מרמות וד"ר דפנה מיכאלי מאלרום, יחד עם אלקנה בן ישר מנהל מו"פ צפון, שתרמו את ההיבט של צרכי המחקר החקלאי. התוכנית שילבה גם את מכון שמיר למחקר (המכון לחקר הגולן).
 
אורי קלנר, סגן ראש המועצה: "פיתוח הכלכלה בגולן עובר דרך חיזוק המנוע החקלאי והגדלת מקורות ההכנסה מחקלאות. במקביל להכשרת הקרקעות, המועצה מפתחת את הבית לחקלאי הגולני, היוזם, החוקר והמפתח . המטרה שלנו היא להעמיד חוקרים שיפעלו לצד החקלאים, יאספו מידע ממקורות רבים ויסייעו לו להטמיע את הידע או להנביט רעיונות חדשים, לחשוב עם חוקרים וחקלאים על פתרונות מקוריים לבעיות ולבצע את הדברים בשטח. השילוב בין חקלאים מצוינים סקרנים ומקוריים שיש בגולן, מחקר מעולה שקיים בגליל המזרחי, הדרכה מקומית מתחדשת, ומקורות כלכליים לביצוע יפתח יישום של רעיונות חדשניים, יקדם את החקלאות העתידית כגון מזון מקדם בריאות ופיתוחים בתחום מזון מותאם גנטי."
 
ההצעה להקמת המרכז כללה את גיבוש חזון החברה כלכלית לפיתוח חקלאות עתירת ידע:
להוות גורם מוביל לפיתוח חקלאות מתקדמת ועתירת ידע תוך ניצול יתרונות אזורי הגידול השונים בגולן. המרכז יהווה מוקד ידע מקצועי - כלכלי, והדרכתי למתיישבים העוסקים בחקלאות וגוף מנחה למעוניינים לעסוק בחקלאות תוך הגברת שיתופי מידע בין חקלאי הגולן לגופים המחקריים ולמומחים שונים וחיבור בין חקלאי הגולן ליזמים וחברות.
 
על פי הפרוגרמה החברה תעסוק בפיתוח גידולים חדשים יחודיים, שיפור בביצועי הגידולים הקיימים ( חקלאות מדייקת, אגרוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, אגרוגנומיקה), תזונה מקדמת בריאות, מיתוג המוצרים: בריאים יותר, נקיים יותר,  מקדמי בריאות. 

המטרות שנקבעו

  • יזום וליווי רעיונות מחקרים בתחום חקלאות עתירת ידע בדגש על פיתוח של מזון עלית ותזונה מקדמת בריאות.
  • איתור גידולים חדשים והטמעתם שיפור בביצועי הגידול הקיימים באמצעות מחקר אגרוגנומי וביוטכנולוגי.
  • קידום שיתוף פעולה מחקרי וכלכלי הדוק בין גופים ממשלתיים, אזוריים ומחקריים מהמדינה ומחוצה לה. העצמת שיתופי הפעולה בין חוקרי גידולים ייחודיים ומומחים בתחומי מחקר שונים הרלוונטיים לחקלאות  ולחקלאים בגולן, למינוף המחקר ופיתוח החקלאות באזור.
  • איסוף והטמעת הידע המקצועי הקיים והמצטבר במסגרת מחקרי המרכז והנגשתם לחוקרים ולחקלאים.
  • הנגשת שירותי מחקר בתחומי הפיתוח (חלקות מודל, מחקרים קלינים, Bioassays)
  • ליווי מקצועי וכלכלי לחקלאים ולמשתמשים במוצרים שיפותחו באמצעות פעילות המרכז (כגון גידולים חדשים).
  • מיתוג התוצרת הגולנית כבריאה יותר נקיה יותר ומקדמת בריאות.
המטרות שנקבעו
אמיר יגאל, מנהל החברה הכלכלית גולן: "תפיסת הפעלה של המרכז היא שהמחקר והפיתוח יותוו ע"י צוות ההיגוי ויבוצעו במו"פים האזוריים והפרטיים בהתאם לקולות קוראים שיופקו ע"י היחידה הכלכלית ויחידת המחקר. המנהל המדעי יפעיל ועדת שיפוט מדעית – מקצועית לצורך בחינת התכנות מדעית של המיזם המוצע. פרויקטים שיבחרו יקבלו לאורך פיתוחם ליווי מקצועי ומעטפת אדמיניסטרטיבית ע"י יחידות המרכז.
 
הידע שיצטבר מהמחקרים השונים יועבר לחוקרים ולחקלאים באמצעות גורמי יחידת המידע והטמעת ידע. בנוסף, חקלאים שירצו להיכנס לתחום גידול חדש, יקבלו מעטפת ליווי כלכלי ומקצועי לגידול לפני כניסתם לתחום ובמהלך הגידול והשיווק של המוצר החדש. המרכז יצור חיבור הזדמנויות בין יצרני מזון פונקציונלי ובריאותי (בארץ ובעולם) לבין החקלאי וכן קידום הקמת יצור מקומי."