הודעות ועדכונים

עדכוני תחבורה ציבורית

 
ימים רביעי חמישי שישי 20-22/03/2019 י"ג – ט"ו אדר ב תשע"ט
 
תחבורה ציבורית תפעל במתכונת פגרות לימודים
 
יום חמישי 21/3/2019 י"ד אדר ב חופשת פורים
עמדת על הקו במשרדי החברה הכלכלית לא תהיה פעילה
 
יום שבת 23/3/2019 ט"ז אדר ב' תשע"ט
קו 15 היוצא מאלוני בשן בשעה 18:35 יצא בשעה 18:40
 
ימים שלישי עד חמישי 26-28/03/2019 י"ט-כ"א תשע"ט.
קווים 88,89 היוצאים מדרום הגולן לקצרין בשעות 7:00,7:10 לא יפעלו.
קווים 88,89 היוצאים מקצרין לדרום הגולן בשעה 14:55 לא יפעלו.
קו 88 מהיוצא מקצרין לדרום הגולן בשעה 16:35 לא יפעל.
 
החל מיום שישי 29/3/2019 כ"ב אדר ב'  ייכנס לתוקף לוח זמנים חדש המותאם לשעון קיץ בדגש על שעות כניסה ויציאת השבת.
לוחות זמנים עדכנים ניתן לקבל באוטובוסים, משרדי החברה הכלכלית ולהדפיס מאתר האינטרנט.
 
להל"ן מספר דגשים בלוח זמנים זה:
 
1. קו 16 היוצא בשעה 12:50 מצומת כורסי לקצרין יצא בשעה 12:20 (מותאם לקו 51 היוצא בשעה 11:30 מטבריה)
2. קו 58 היוצא בשעה 5:30 מאודם לקרית שמונה יצא בשעה 5:25
3. קו 58 היוצא בשעה 19:10 מקרית שמונה לאלרום יצא בשעה 19:20
4. קו 53 היוצא בשעה 16:40 מחצור לקצרין יצא בשעה 16:10
5.      קו 44 היוצא בשעה 15:50 מחצור לגדות לא יפעל
6.      קו 44 היוצא בשעה 16:15 מגדות לחצור לא יפעל
7.      קו 44 מחצור לגדות הפעלת נסיעה חדשה בשעה 10:30
8.      קו 44 מגדות לחצור הפעלת נסיעה חדשה בשעה 11:00
9.      קווים 159,158 היוצאים מהגולן למטולה לא יפעלו במקומם יפעלו הקווים 59,54,58 מהגולן עד קרית שמונה.
10.  קו 158 היוצא ממטולה לא יפעל במקומו יופעל קו 58 יצא מקרית שמונה
11.  קו 159 היוצא בשעה 21:20 ממטולה לקצרין לא יפעל , במקומו יצא קו 59 מקרית שמונה בשעה 21:30.
12. קו 58 היוצא בשעה 14:35 מאודם יצא בשעה 14:25
13. קו 12 היוצא בשעה 18:30 מצומת כורסי יצא בשעה 18:35