הודעות ועדכונים

עדכוני תחבורה ציבורית לחופשת תלמידים


כמדי שנה בחופשת הקיץ מפעילה תחבורה ציבורית גולן לוח זמנים חדש, הנשען על לקחי השנה הקודמת.
לוחות זמנים עדכניים מופצים בימים אלו באוטובוסים, אתר האינטרנט מועצה אזורית גולן ובאפליקציות המשרתות
את נוסעי התחבורה הציבורית.

מספר דגשים ללוח הזמנים:

1. קו 59 היוצא בשעה 6:45 מקרית שמונה לקצרין יצא בשעה 6:40 תחנה סופית חוצות הגולן (אזור תעשייה קצרין)
2. במהלך כול חופשת הקיץ בוטלה הכניסה למלון כינר לכול קווי השירות בכול שעות היום
3. בימי חמישי קו 53 היוצא בשעות 20:00,22:00 מקצרין לחצור , ימשיך עד ראש פינה תחנה סופית (קו לילה)
4. בימי חמישי מופעל קו לילה (53) מראש פינה לקצרין לא נכנס למסוף חצור שעות יציאה : 23:45,01:00
5. קו 97 היוצא בשעה 6:50 מקצרין לעין קניה יצא בשעה 6:55
6. קו 151 היוצא בשעה 15:45 מעפולה לקצרין יצא בשעה 15:50
7. בקווים 51,57 נוספו נסיעות מהגולן לטבריה וחזרה במהלך כול שעות הפעילות בשני הכיוונים
8. קו 21 (קו הזנה) ממבוא חמה לבני יהודה ימים א-ה יצא בשעה 8:50 במקום בשעה 8:05 , מותאם לקו 151
מקצרין לעפולה (רכבת בית שאן), היוצא בשעה 8:50 מקצרין (תחנת מעבר מומלצת מסעף אפיק/מסעף נאות גולן)
בימי שישי יצא הקו בשעה 7:55 במקום בשעה 7:45 , בהתאמה לקו 151 היוצא בשעה 7:50 מקצרין
9. קו 34 (קו הזנה) היוצא בשעות 19:10,21:05 יסיים בשעל ולא ימשיך לאלרום.
10. קו 11 בוטלה הכניסה לאזור תעשייה בני יהודה בנסיעות שהיו נכנסות.

שעות פעילות עמדת על הקו חוצות הגולן קצרין

ימים א- ה 8:00- 13:00
14:00-16:30
בהנפקת כרטיס רב קו בפעם הראשונה הלקוח שעבורו מונפק כרטיס הרב-קו חייב להיות נוכח יש להצטייד בספח ת.ז. של אחד ההורים

הסדרת נסיעה לבית הספר וחזרה שנת לימודים תש"פ לתלמידים זכאים

תלמידים אשר להם זו השנה הראשונה להשתמש בשירותי התחבורה הציבורית בנסיעות לבית הספר וחזרה, מתבקשים לוודא כי יש ברשותם כרטיס רב קו תקין.
תלמידים המנפיקים כרטיס רב קו לא בעמדתנו , מתבקשים להעביר אלינו את המספר המזהה של הכרטיס (מספר המוטבע על הכרטיס) בטלפון 04-6851003
או בכתב לכתובת: rkthz@megolan.org.il
החל מהשבוע האחרון של אוגוסט תתבצע טעינה אוטומטית של כרטיסי רב קו לתלמידים זכאים, למניעת אי נעימות בימים הראשונים ללימודים , הנכם מתבקשים
להסדיר את נושא הזכאות לטעינה במשרדי המועצות גולן וקצרין. למען הסר ספק תלמיד אשר שמו לא יועבר ברשימת זכאים לצוות תחבורה ציבורית , כרטיסו לא ייטען.
 

עדכוני תחבורה ציבורית

 החל מיום שני 1/7/2019 כ"ח סיון התשע"ט
תחבורה ציבורית תפעל במתכונת קיץ חופשת תלמידים. להלן מספר דגשים:

1. הפעלת קו לילה (53) בימי חמישי מקצרין לראש פינה וחזרה:
מקצרין בשעות: 20:00, 22:00.
מראש פינה בשעות: 24:00, 01:00

2. קו 53 היוצא בשעה 13:20 מחוצות הגולן לחצור לא יפעל
3. קו 43 בשעה 13:10 מחצור לקצרין יצא מנופי גולן, מבצע פיזור בקצרין (ילדי קייטנת בה"ס גמלא)
4. נוספו נסיעות בקווים 51,57 (מהגולן לטבריה ציר מזרחי ) במהלך כול שעות הפעילות
5. קו 21 (קו הזנה) ממבוא חמה לבני יהודה ימים א-ה יצא בשעה 8:50 במקום בשעה 8:05 , מותאם לקו 151
מקצרין לעפולה (רכבת בית שאן), היוצא בשעה 8:50 מקצרין (תחנת מעבר מומלצת מסעף אפיק/מסעף נאות גולן)
בימי שישי יצא הקו בשעה 7:55 במקום בשעה 7:45 , בהתאמה לקו 151 היוצא בשעה 7:50 מקצרין
6. קו 34 (קו הזנה) היוצא בשעות 19:10,21:05 יסיים בשעל ולא ימשיך לאלרום.
7. במהלך כול חופשת הקיץ בוטלה הכניסה למלון לכול הקווים בכול שעות היום.
8. קו 11 בוטלה הכניסה לאזור תעשייה בני יהודה בנסיעות שהיו נכנסות.