הודעות ועדכונים

עדכוני תחבורה ציבורית

יום ראשון 20/01/2019 י"ד שבט התשע"ט
קווים 71,72 היוצאים בשעה 13:50 מבית ירח יצאו בשעה 12:45
קו 73 היוצא בשעה 15:45 מבית ירח לא יפעל.
 
החל מיום ראשון  20/01/2019 י"ד שבט התשע"ט
1.  קו 843 היוצא מתל אביב לקרית שמונה אוחרה שעת היציאה ב 5 דקות , בכל הנסיעות
2. קו 88 מקצרין לכפר חרוב שינוי מסלול :  עד גשור במסלול הרגיל, מגשור ממשיך לבני יהודה , ללא כניסה לאזור התעשייה.
קיימת תחנת איסוף והורדה על הכביש הראשי בכניסה לאזור התעשייה.
3. קווי הזנה 18,21 תחנה סופית בבני יהודה מזכירות , אחרי המרכז הקהילתי
 
יום חמישי 24/01/2019 י"ח שבט התשע"ט
קו 15 היוצא  מקניון קצרין בשעה 13:10 יצא מהאולפנה, ויכנס לאניעם ויונתן.
קו 88 היוצא בשעה 16:35 מאולפנה קצרין יצא בשעה 13:00.