הודעות ועדכונים

שינוי במסלול קו 68 החל מ-22.10.17

מסלול בכיוון 1 - בוקעתא -- מג'דל

עד כיכר מסעדה במסלול הרגיל.
בכיכר מסעדה ממשיך ישר לכוון מג'דל (לא לכביש 99) כביש 98.
עד הכיכר בהתחלת המדרחוב החדש. מהכיכר מסלול בתוך מג'דל רגיל עד החזרה לכיכר בתחילת המדרחוב.
מבצע פנייה שמאלה בכיכר ומיד ימינה (כביש העוקף מדרחוב) יוצא לכוון נווה אטיב, כניסה לעין קנייה דרך אנדרטת אגוז, מסיים בגשר הידידות בעין קניה.

מסלול בכיוון 2 --- מג'דל -- בוקעתא
תחנת המוצא בכוון זה משתנה:  במקום קניון פריד הקו ייצא מגשר הידידות בעין קנייה.

מסלול - עין קנייה (גשר הידידות) נסיעה לכוון אנדרטת אגוז, ממשיך דרך כביש עוקף מדרחוב (מג'דל) עד הכיכר בתחילת המדרחוב.
סיבוב במג'דל עלפי מסלול קו 68 בכוון 2 . מגיע חזרה לכיכר המדרחוב פונה שמאלה לכוון קניון פריד(ניכנס לקניון) , מקניון פריד ממשיך לכוון מסעדה.
מכיכר מסעדה ממשיך מסלול רגיל עד ביה"ס בבוקעתא.

על מנת לשמור על שעת היציאה מעין קניה, אוחרו בחצי שעה כל היציאות בכוון 2 (תחנת מוצא שונתה במקום מג'דל - עין קנייה).

שעות היציאה החדשות מעין קנייה -- ימים א- ה :6:30,7:30,8:20,9:30,10:10,11:00,12:20,13:10,14:00,15:10,16:00,17:10,18:10,19:30

יום שישי 6:30,7:30,8:30,9:30,10:30,11:10,12:50,13:50,14:45
היות והשינוי הוא לתקופה של חודשים. אנו נעדכן את לוח הזמנים אשר נשלח אליכם , ויודפס לצורך פיזור באוטובוסים, גם במסלול וגם בשעות של כיוון 2.

עדכון תחבורה - 22.10

בתאריך 22.10.17 יחל לפעול לוח זמנים חדש שיופץ לציבור במהלך השבוע הקרוב.
בתאריך 15.10.17 נכנסו לתוקף השינויים הבאים:
 
1. הפעלת קו חדש (111) – בני יהודה למכללת תל חי
על מנת שזמן הנסיעה יהיה קצר ומותאם לתחילת יום הלימודים, קו זה לא נכנס ליישובים, ועוצר בצומת הכניסה ליישוב. לאחר תקופת הרצה, יבוצעו התאמות במידת הצורך.
א. מוצא: בני יהודה, דרך קצרין, צומת מחניים, קריית שמונה, מכללת תל חי קמפוסים מזרחי ומערבי.
שעות 7:10,10:30
ב. מוצא: תל חי (קמפוס מערבי ומזרחי) דרך קרית שמונה, מסוף חצור, קצרין, בני יהודה.
שעות: 12:30,18:10

2. קו 151 קצרין עפולה דרך רכבת בית שאן
לאחר הרצה של הקו החדש במהלך החודש הראשון, נבחנו שעות היציאה מעפולה ומקצרין והותאמו לזמני הנסיעה של הרכבת.
צוות תחבורה ציבורית ממשיך לבחון את זמני הקו החדש והתאמתו המיטבית ובמידה ונזהה כי עדיין יש צורך בהתאמות נוספות, הן יבוצעו בפרסום לוח הזמנים הבא.
א.מקצרין לעפולה
בימי ראשון בלבד - הוספת נסיעה בשעה 4:30 מותאם לרכבת היוצאת מבית שאן בשעה 6:02
ימים א'-ה'
5:00 מותאם לרכבת היוצאת מבית שאן בשעה 6:32
8:50 מותאם לרכבת היוצאת מבית שאן בשעה 10:32
13:50 מותאם לרכבת היוצאת מבית שאן בשעה 14:32
17:50 מותאם לרכבת היוצאת מבית שאן בשעה 19:32.
יום שישי
7:50 מותאם לרכבת היוצאת מבית שאן בשעה 9:32.

ב.מעפולה לקצרין
בימי ראשון בלבד הוספת נסיעה בשעה 6:55 מותאם לרכבת המגיעה בשעה 7:01 לבית שאן
ימים א'-ה'
7:55 מותאם לרכבת המגיעה בשעה 8:01 לבית שאן
11:45 מותאם לרכבת המגיעה בשעה 12:01 לבית שאן
15:45 מותאם לרכבת המגיעה בשעה 16:01 לבית שאן
20:45 מותאם לרכבת המגיעה בשעה 21:01 לבית שאן.
יום שישי
10:15 מותאם לרכבת המגיעה בשעה 10:20 לבית שאן.

3.קו 55 מאודם לקריית שמונה – הקו הוארך בשני הכיוונים מוצא ויעד אלרום דרך אודם.

4. קו 59 מקצרין לקריית שמונה – הפעלת חלופה מהירה ימים א'-ה' שעה 18:05.
מוצא: אוהלו, צומת נשוט, צומת השריון, ווסט, קלע אלון, קריית שמונה.

5. הוספת נסיעה במוצ"ש בקווים 51,52,57,37.
 
6. קו 94 מהר וגיא שינוי מסלול. יוצא מהר וגיא לפי מסלול קו 92 עד קלע אלון (לא נכנס לקלע אלון) משם ממשיך למרום גולן סיום באלרום.
 
7. קווים 61 ,62 יצאו מהישיבה התיכונית בטבריה בשעה 15:15 ולא 15:10 (קווים 63,60 יצאו 15:10)
 
8. תחנת איסוף והורדה במרכז קלור, חוזרת למיקומה הישן (סמוך למ.קלור ליד הכיכר), ולא ברציפי השיניים של בית הספר.

קו חדש מקצרין לעפולה

 שמחים לבשר על הפעלת קו חדש קצרין עפולה דרך רכבת בית שאן

החל מהתאריך 1.9.17, י אלול תשע"ז, יפעל קו חדש (151) מקצרין דרך ציר המפלים (נכנס לישוב חספין בלבד), צומת אפיק, צומת כורסי, צמח, תחנת רכבת בית שאן, עפולה תחנה מרכזית.

לוח הזמנים לקו מקצרין לעפולה: ימים א'-ה'
5:00 - נסיעה זו מתוזמנת עבור הרכבת שיוצאת בשעה 7:02 מבית שאן לעפולה
8:35 - נסיעה זו מתוזמנת עבור הרכבת שיוצאת בשעה 10:32 מבית שאן לעפולה
12:30- נסיעה זו מתוזמנת עבור הרכבת היוצאת בשעה 14:32 מבית שאן לעפולה
17:15- נסיעה זו מתוזמנת עבור הרכבת היוצאת בשעה 19:32 מבית שאן לעפולה

יום שישי
7:30 - נסיעה זו מתוזמנת עבור הרכבת שיוצאת בשעה 9:32 מבית שאן

לוח הזמנים מעפולה לקצרין ימים א'-ה'
8:30 - נסיעה זו מתוזמנת עבור הרכבת שמגיעה לבית שאן בשעה 9:01
11:30- נסיעה זו מתוזמנת עבור הרכבת שמגיעה לבית שאן בשעה 12:01
15:30 - נסיעה זו מתוזמנת עבור הרכבת שמגיעה לבית שאן בשעה 16:01
20:30 - נסיעה זו מתוזמנת עבור הרכבת שמגיעה לבית שאן בשעה 21:01
בימי חמישי נסיעה זו יוצאת בשעה 15:20.

יום שישי
11:00 - מתוזמנת עבור הרכבת שמגיעה לבית שאן בשעה 11:32

במהלך החודשים ספטמבר אוקטובר יבחנו זמני הנסיעה ובמידת הצורך יבוצעו התאמות.